Region Östergötland

Hur HIV undkommer immunförsvaret

[2018-10-25]

Biologen Rada Ellegårds avhandling undersöker hur HIV undkommer immunförsvaret och hur HIV-infektion regleras i dendritiska celler. Dendritiska celler brukar vara de första immuncellerna som kommer i kontakt med HIV vid sexuell smitta och de har en stor påverkan på hur starkt immunförsvar kroppen bildar mot viruset.

Bilden visar dendritiska celler och HIV. Bild tagen med konfokalmikroskop som visar dendritiska celler (blå kärna och röd yta) som har tagit upp HIV viruset. Foto: Rada Ellegård

En viktig faktor som påverkar risken för smittoöverföring av HIV vid sexuell kontakt är om man redan bär på andra könssjukdomar, exempelvis genitalherpes. Avhandlingen visar hur en befintlig HSV2-infektion ökar HIV-infektionen av dendritiska celler genom att höja nivåerna av faktorer som HIV behöver för produktion av nya viruspartiklar och minska nivåerna av faktorer som normalt begränsar infektion. Denna effekt sker via aktivering av ett varningssystem inne i cellen som reagerar på DNA som befinner sig på en plats där cellens eget DNA inte brukar vara.

– Närvaron av DNA på fel plats brukar vara ett tecken på att cellen drabbats av en virusinfektion och varningssystemet ändrar miljön inne i cellen så att viruset inte kan föröka sig. I detta fall sker alltså det motsatta. HIV-infektionen ökar när varningssystemet aktiverats av HSV2, säger Rada Ellegård.

Avhandlingen beskriver också hur HIV utnyttjar komplementsystemet, en samling proteiner som hjälper kroppen att skilja mellan farliga inkräktare och de egna cellerna. HIV klär sig i komplementproteiner på ett sätt som liknar kroppens egna celler. Dendritiska celler som kommer i kontakt med komplementklätt HIV svarar inte med att signalera fara, trots att viruset känns igen av en av dendritiska cellens receptorer för virus-komponenter. Svaret som genereras av dendritiska cellen leder till en minskad rekrytering av NK-celler, en immuncell som är viktigt för att ta död på virusinfekterade celler, samt en försämrad förmåga hos NK-cellerna att ta död på andra celler. Det gynnar sannolikt HIV:s chanser att etablera en infektion.

Avhandlingen Effects of Complement Opsonization of HIV on Dendritic Cells and Implications for the Immune Response läggs fram den 26 oktober av Rada Ellegård vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Föreläsningar i infektionsmedicin på Medicinska fakulteten, torsdag 25 oktober klockan 14.15-16. Plats: Eken, entré 65, Campus US, Linköpings universitet. 
Dagen innan disputationen kommer opponenten och medlem i betygskommittén att hålla föreläsningar om sin forskning:

Professor Bill Paxton, Clinical Infection, Microbiology and Immunology, University of Liverpool. “Mycobacterium Tuberculosis and HCV modulation of HIV-1 infection”

Anna Smed Sörensen, Clinical Immunology and Allergy, Depart of Medicine, Karolinska Institute. "Monocytes and dendritic cells in human respiratory viral infection”.