Region Östergötland

Höstprognos 2018: Tillväxttakten för EU:s ekonomi avtar

[2018-11-21]

EU-kommissionens höstprognos visar på nya tider för den europeiska ekonomin. Brexit, fortsatta handelsspänningar och ökad global osäkerhet tros ligga bakom. Medlemsländernas ekonomi fortsätter att växa, men inte i samma takt som tidigare.

I 2017 års höstprognos visade en positiv utveckling för EU:s ekonomi med den högsta tillväxten på 10 år. Nu är årets höstprognos här, och den visar inte alls samma positiva siffror som föregående år. Årets prognos uppvisar en sämre tillväxtkurva samt BNP-utveckling gällande medlemsländernas ekonomi. Orsaken till den avtagande tillväxttakten tros bero på ökad global osäkerhet, handelsspänningar och högre oljepriser.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och förväntas landa på 7 % till 2019 och därefter sänkas till 6,6 % under 2020, vilket är den lägsta siffran sedan januari år 2000. Inflationen i euroområdet förväntas hamna på 1,8 % under 2019 för att därefter landa på 1,6 % under 2020. Den svenska ekonomin fortsätter att vara stabil. Arbetslösheten i Sverige förväntas sjunka för att landa på runt 6 % under åren 2019 och 2020. Inflationsnivån förväntas sjunka till 1,6 % till år 2020, vilket är hela 4 procentenheter under Riksbanken mål.

Mer information om årets höstprognos finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75