Region Östergötland

Hon får eldsjälspriset

[2018-04-24]

Specialistsjuksköterskan Ulrika Odelram Wiréen på onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) får Nätverket mot gynekologisk cancers eldsjälspris för region sydöst 2018. ”Det är så klart jätteroligt”, säger pristagaren själv.

Bilden visar Ulrika Odelram Wiréen

Eldsjälspriset går till personer som utför ett viktigt arbete mot gynekologisk cancer och gör insatser för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Bakom priset, som delades ut för sjätte året, står Nätverket mot gynekologisk cancer.

Specialistsjuksköterskan Ulrika Odelram Wiréen arbetar sedan år 2010 på onkologiska kliniken på US. Så här säger hon om priset:

– Det är så klart jätteroligt att det uppmärksammas. Jag känner att det här är ett pris som går till flera personer på onkologen och inom regionalt cancercentrum. Vi är många eldsjälar.

"Blir socialt isolerad"

Hon förklarar att det är viktigt att vårdpersonal engagerar sig i komplikationer efter avslutad cancerbehandling i bäckenet, som kan komma efter tre månader upp till i enstaka fall decennier. Först måste återfall uteslutas, sedan kan komplikationerna behandlas. Det kan till exempel röra sig om urinbesvär, mag- tarmbesvär, sexuella problem, lymfödem eller smärta.

– Jag har sett hur mycket livskvaliteten kan påverkas och hur patienten i vissa fall blir socialt isolerad. Jag har träffat patienter som inte längre deltar i sociala aktiviteter på grund av sina besvär. Men det finns saker vi kan göra och tidiga insatser är viktiga. De vi inte kan bota kan vi i alla fall lindra besvären för, säger Ulrika Odelram Wiréen.

Vill sprida frågan

Därför vill specialistsjuksköterskan dela med sig av sin kunskap till medarbetare på andra kliniker och i primärvården. Det pågår också ett samarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Jag vill att alla i vården ska ha tanken med sig om senkomplikationer. Att börjar man till exempel läcka urin så kan det hänga ihop med att man tidigare har genomgått en cancerbehandling i bäckenet. Var man än är i vårdkedjan så ska det ringa en klocka, säger hon.

Ulrika Odelram Wiréen deltar också i en nationell grupp för processledare i landet, som just nu skriver en handbok om senkomplikationer. En av huvudförfattarna är överläkaren Annika Holmqvist, också hon på onkologiska kliniken på US.

De har tillsammans med flera andra föreläst i ämnet för primärvården i Östergötland och planerar att fortsätta med fler föreläsningar i regionen samt på utbildningar.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Motivering
"Ulrika är specialistsjuksköterska på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hennes engagemang, och genuina intresse för att förbättra förutsättningarna för livet efter en behandling av gynekologisk cancer, gör henne till en riktig eldsjäl. Förutom sitt ordinarie arbete som specialistsjuksköterska är hon en av processledarna för processen bäckencancerrehabilitering inom RCC Sydöst. I den rollen är hon en proaktiv och drivande kraft som sprider information och kunskap till både sluten- och primärvård om de seneffekter som kan uppkomma – allt för gyncancerpatienternas bästa."