Region Östergötland

Hon är Lunnevads nya rektor

[2018-09-04]

Lena Sahrblom är ny rektor på Lunnevads folkhögskola. Hon tror på gemenskap och vill bidra till en stark vi-känsla på skolan. ”Det är vi tillsammans som utvecklar hela verksamheten”, säger hon.

Bilden visar Lena Sahrblom ny rektor på Lunnevads folkhögskola.

Den nya rektorn är 57 år gammal, bor på landet söder om Örebro och har många strängar på sin lyra. Hon har senast jobbat som egenföretagare med utrednings- och skolutvecklande uppdrag i olika kommuner. Men den största delen av sitt yrkesverksamma liv har Lena Sahrblom arbetat med utbildningsfrågor som rektor, gymnasie- och förvaltningschef.

Det första hon tänker göra i sin nya roll är att sätta sig in i skolans och regionens uppdrag, få kontakt med Bildningsförbund och Folkbildningsråd och lära känna medarbetarna på skolan.

– Det är viktigt. Det är vi tillsammans som utvecklar hela verksamheten, från lärare och linjeledare till vaktmästare, trädgårdsmästare och kök/städ, säger hon.

"Viktigt att delta"

Tjusningen med folkhögskola är att det inte enbart är en studieplats, utan en plats för hela människan att utvecklas på, menar Lena Sahrblom.

– Lektionerna bygger inte i samma utsträckning som gymnasiet på prov och resultat, utan deltagandet och samarbete är viktigt. Att utveckla sina förmågor på olika sätt, säger hon.

Varför det blev just Lunnevad förklarar Lena Sahrblom så här:

– Skolan har gott rykte. Den har bredden i den allmänna kursen och fördjupningen i de särskilt inriktade linjerna. Jag vill gärna bidra till att Lunnevad tas tillvara som ett kulturellt centrum i regionen och stärka människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Erfarenhet av folkhögskola

Helt ny inom folkhögskolevärlden är Lena Sahrblom däremot inte. Hon har tidigare jobbat på Kävesta folkhögskola under nio års tid, som lärare och linjeledare. Och så har hon faktiskt gått en sommarkurs i piano på Lunnevads folkhögskola år 1974. Så här minns Lena Sahrblom den sommaren:

– Det var en härlig atmosfär och fin stämning. Det var fantastiska lektioner och roligt att få vara en del av en klass där alla ville öva tillsammans.

Den nya rektorn tillträdde sin tjänst den 6 augusti.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

 

Om Lunnevads folkhögskola

  • Startade 1868.
  • Har en estetisk inriktning och erbjuder utbildningar i dans, musik, konst samt allmän kurs (där man studerar för grundskole- eller gymnasiebehörighet).
  • Utökar antalet platser från 180 till 200 det här läsåret.
  • Varje läsår har skolan cirka 400 sökande.
  • Ägs av Region Östergötland, vilket innebär att den är politiskt och religiöst obunden.