Region Östergötland

Höga betyg till patientmåltiderna

[2018-02-27]

Patienterna ger nu ännu högre betyg till patientmåltiderna på sjukhusen i Region Östergötland. Flertalet patienter tycker att maten smakar och doftar gott och är nöjda med måltidsmiljön och måltidsupplevelsen, visar Tempen patientenkät.

Bilden visar en patient med matbricka.

Tempen patientkostenkät har mätt patienternas syn på sjukhusmåltiderna sedan år 2012. Enkäten går ut till alla slutenvårdavdelningar i regionen vid tre tillfällen under hösten, och totalt har 650 patienter svarat.

Årets resultat är det finaste som Region Östergötland har fått och alla tre sjukhusen har förbättrat sina värden. Universitetssjukhuset i Linköping har fått sitt högsta resultat någonsin. I snitt tycker tre av fyra patienter på östgötska sjukhus att maten smakar och doftar gott, och att den ser tilltalande ut. Fyra av fem patienter är nöjda med måltidsmiljön och måltidsupplevelsen som helhet.

– Det är roligt att vår känsla att patientmåltiderna håller en mycket hög nivå syns i mätresultatet. Köket får många fina kommentarer från patienter i enkäten, men även handskrivna lappar som skickas med på matvagnarna, säger Sofia Funke, tjänsteansvarig för måltider i Region Östergötland.

Måltidspolicyn ger resultat

Olika insatser genomförs på Region Östergötland för att patientmaten ska hålla en hög kvalitet. Arbetet utgår från Måltidspolicyn och den strategi som antogs 2016 i regionfullmäktige. Mer personalutbildningar och en satsning på patientens måltidsupplevelse i kombination med högre krav i avtalet på att mat ska vara tillagad från grunden har gett resultat.

– Det är glädjande att kosten på våra sjukhus får så höga betyg då maten är en del av den medicinska behandlingen. En god och hälsosam mat är grundläggande för att främja tillfrisknande och öka välmående hos våra patienter, säger Margareta Fransson, regionråd (MP).

Resultatet från Tempen blir en grund för handlingsplaner för att utveckla patientmåltiderna vidare.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28