Region Östergötland

Heldag med livsmedelsstrategin i fokus

Bilden visar deltagare på Vreta Kluster.

[2018-02-08]

På onsdagen var det fullt hus på Vreta Kluster, företagsparken för det gröna näringslivet i Östergötland. Dagen gick helt i matens tecken – hur vi i Sverige och i Östergötland ska öka produktionen av livsmedel.

Evenemanget med titeln Världens viktigaste dag var en kickoff för arbetet med att verkställa den regionala livsmedelsstrategin, som antogs av Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland förra året. Drygt 130 personer fanns på plats i Vreta kluster: livsmedelsproducenter, politiker och andra beslutsfattare och företrädare för akademin. Dagen öppnades av landshövding Elisabeth Nilsson och regionrådet Göran Gunnarsson (C), som båda bidragit till skapandet av Östergötlands livsmedelsstrategi.

– Med livsmedelsstrategin har vi gemensamt satt frågan på kartan, både vad gäller konsument- och producentperspektivet, säger Göran Gunnarsson.

Vreta kluster har fått uppdraget att arbeta med att förverkliga strategin. Göran Gunnarsson ser fram emot att det nu tar fart:

– För Region Östergötland handlar det om att vår egen verksamhet ska kunna servera bra måltider, men även om att utveckla näringslivet. Vi ser också att livsmedelsförsörjningen har en nyckelroll när det gäller att skapa trygghet i samhället.

Livsmedelsproducenter medverkade

Under dagen medverkade en rad livsmedelsproducenter som berättade om hur de lyckats marknadsföra och sälja sina produkter, i Sverige och utomlands, om hinder som kan finnas på vägen och hur man kan hantera dessa.

– Det finns fantastiskt mycket att lära av de här framgångssagorna. Att de delar med sig av sina strategier och framgångar så generöst är mycket värdefullt för andra företag och aktörer i branschen. Det finns en stor kraft i att samverka och lära av varandra för att öka tillväxten i livsmedelsproduktionen, säger Helene Oscarsson, vd för Vreta kluster. 

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88