Region Östergötland

Halverad tid för att få jobb i vården

[2018-07-06]

Sly Agouda

På bilden: Sly Agouda - Samordnare för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens

Region Östergötlands satsning på ett språksnabbspår för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens kortar vägen till vårdjobb med flera år. Närmare 70 procent av deltagarna från första omgången av satsningen har fått jobb inom vård och omsorg.

Språksnabbspåret, som bland annat innehåller praktik och mentorskap, startade i januari 2017. Målsättningen är att korta tiden det tar för nyanlända med vårdkompetens att få ut svensk yrkeslegitimation.

- Vi hade statistik på att det i snitt tog minst sju år att komma i arbete. När språksnabbspåret startade sa vi att vi ville halvera tiden. Nu ser vi att det kan gå fortare än så, en del har lärt sig svenska väldigt snabbt och fått jobb på mindre än två år, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.

Men Sly Agouda, samordnare för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens i Region Östergötland är inte förvånad över resultatet.

- Jag tror att hårt arbete ger bra resultat och vi har jobbat intensivt med det här. Det här är ett bra resultat, men jag blir nöjd först när alla som varit hos mig får jobb inom sin profession, säger han.

Ny omgång i höst

Totalt har 49 personer påbörjat språksnabbspåret. En omgång har startat varje halvår och nästa start är planerad till hösten. 28 personer började våren 2017 och avslutade nu i våras. Av dessa har 19 personer fått anställningar inom vård och omsorg – som läkare, undersköterskor, personliga assistenter, apotekare och optiker bland annat.

- Även om man ännu inte klarat provet som krävs för att få den svenska yrkeslegitimationen, så är en anställning i vården en väldigt bra början, säger Sly Agouda. 
- Och det är en win-win-situation, vi har behov av nya medarbetare. Samtidigt som vi inkluderar människor med väldigt stor kunskap i samhället, säger han.

Flera aktörer samverkar

Språksnabbspåret är ett resultat av ett beslut som regionstyrelsen fattade hösten 2015. Arbetet med satsningen sker i samverkan mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, kommunerna i Östergötland och Arbetsförmedlingen.


Textansvarig: Katarina Nestor, 010-103 71 08