Region Östergötland

”Hälsa på lika villkor” – en undersökning om livsvillkor och hälsa

[2018-02-28]

Region Östergötlands uppdrag är att skapa bra förutsättningar för din och andras hälsa men också vara en drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet. Då krävs god kunskap om livsvillkor och hälsan i befolkningen. Ett sätt att få den kunskapen är att fråga invånarna själva. Därför genomförs undersökningen ”Hälsa på lika villkor” i samarbete mellan Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten.

Bilden visar folkliv på en gata.

Undersökningen skickas ut till 8000 invånare i Östergötland i åldern 16 till 84 år, som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.

– Din medverkan är betydelsefull, oavsett hur du mår. Ditt svar bidrar till att vi kan beskriva hälsosituationen där du bor, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

I brevet som skickas hem till de 8000 personerna finns en länk till undersökningen som kan göras på webben eller i pappersform.

 

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28