Region Östergötland

Geosamverkan ger tillgång till digital geodata

[2018-05-24]

Region Östergötland är från och med 2018 medlem i Geodatasamverkan, som ger regionens verksamheter avgiftsfri tillgång till geodata. Det är en överenskommelse som innebär att regioner, landsting, statliga myndigheter och kommuner får tillgång till ett samlat utbud.

Region Östergötland är från och med 2018 medlem i Geodatasamverkan, som ger regionens verksamheter avgiftsfri tillgång till geodata. Det är en överenskommelse som innebär att regioner, landsting, statliga myndigheter och kommuner får tillgång till ett samlat utbud.

Geodata är digital information som är kopplad till ett geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Data och tjänster hämtas bland annat från Lantmäteriet, SMHI, SCB, SGU och Sjöfartsverket.

– Vårt medlemskap i geodatasamverkan innebär att du som behöver geografisk information i första hand ska hämta den via Geodatasamverkan. Vi behöver alltså inte längre köpa informationen*, säger Jonas Jernberg, verksamhetsutvecklare vid enheten för samhällsbyggnad.

Bland annat används geodata av prehospital vård, Östgötatrafiken och inom det regionala utvecklingsarbetet.

*Regionen betalar en årsavgift men användningen av Geodata är avgiftsfri för verksamheterna.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

 

Andra webbplatser