Region Östergötland

Gemensam strategi för att utveckla vården

[2018-11-30]

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet.

Bilden visar en operationssal

Målet är att genom stärkt fokus på frågorna öka patientnyttan och bidra till sjukvårdsregionens utveckling. Strategin innebär samverkan såväl internt som externt.

I dag sker en del av den medicinska forskningen i samverkan med företag inom den så kallade Life science-sektorn. Det rör sig om företag som utvecklar läkemedel, tekniska hjälpmedel eller andra produkter för att förbättra hälsan eller underlätta vardagen. Sektorn är viktig inte bara för att bidra till bättre hälso- och sjukvård, den bidrar också till tillväxt och arbetstillfällen.

Strategin pekar på ett antal framgångsfaktorer.

Genom att utnyttja hela befolkningsunderlaget och hela sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen med 1,1 miljoner invånare och nio sjukhus, varav ett universitetssjukhus, är regionen en ännu mer intressant partner för olika näringslivssatsningar.

Sjukvårdsregionen har olika styrkeområden som lyfts fram i strategin.

  • I Östergötland finns en lång tradition av forskning och utveckling inom medicinsk teknik. Regionen har en unik position med teknikforskning, teknisk industri, medicinsk fakultet och universitetssjukvård. Här finns områden som kan kopplas till medicinsk utveckling, vårdutveckling och utveckling av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
  • Region Jönköping är nationellt och även internationellt ledande när det gäller att driva systematiskt förbättrings- och förändringsarbete. Ett framgångsrikt arbete på detta område är en viktig beståndsdel för utveckling inom Life science.
  • Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet gör stora satsningar inom e-hälsoområdet, exempelvis hälsoekonomi via register- och läkemedelsstudier, utveckling av digitala vårdmöten och modern digital teknik för äldre. Satsningarna på området är en förklaring till E-hälsomyndighetens lokalisering till Kalmar.

Målet med strategin är att genom samverkan mellan näringsliv och den medicinska forskningen skapa framtidens vård där invånarna och patienternas behov får styra utvecklingen. Exempelvis är det faktum att alla tre landsting/regioner inom sjukvårdsregionen redan använder samma journalsystem en alltför outnyttjad källa till kunskap.

– Den kompetens och de behov som finns inom hälso- och sjukvården utgör en stark drivkraft för vårt Life Science-arbete. Tillsammans med Linköpings universitet och näringslivet i Östergötland ser vi stora möjligheter att skapa värden för vården. Samarbetet med Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län i Sydöstra sjukvårdsregionen ger en stark bas för det fortsatta arbetet, säger Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88