Region Östergötland

Gångbro byggs över Hälsovägen vid US i Linköping

Karta över Universitetssjukhuset i Linköping.

[2018-05-14]

Under maj och juni pågår arbeten med att bygga en gångbro över Hälsovägen, på det västra sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetena innebär störningar i form av buller och tidvis begränsad framkomlighet på området.

Gångbron ska länka samman sjukhusets huvudbyggnad med Hälsans hus. Den lyfts på plats i ett stycke för att minimera trafikstörningar, men mellan den 17-24 maj är framkomligheten på Hälsovägen begränsad. Från vecka 20 kommer gång-och cykeltrafik att ledas om genom Magistratshagen. Följ skyltningen på plats.

Bygget av gångbron innebär också arbeten i form av håltagning i fasad, uppställning av kran med mera vilket kan medföra störningar i form av buller på området. Bron beräknas vara helt klar under september men arbetena utvändigt pågår i huvudsak under maj och juni.