Region Östergötland

Från 31 mars ska alla bilar utrustas med eCall som direkt larmar 112 vid olyckor

[2018-04-04]

I april 2015 godkände Europaparlamentet en lagstiftning som innebär att alla privata bilar ska utrustas med det så kallade eCall, en funktion som innebär att larmcentralen via 112 kontaktas direkt när en olycka uppstår. Den 31 mars 2018 trädde lagstiftningen i kraft.

Med bakgrund i att cirka 40,000 personer dör årligen på Europeiska vägar och den fördröjningstid som det innebär att kontakta 112 eller annan hjälp presenterade EU-kommissionen ett förslag om det så kallade eCall. I april 2015 godkändes lagförslaget och förra veckan trädde lagstiftningen i kraft.

eCall innebär att sensorer som placerats inuti airbagen i bilar känner av när en olycka uppstår och direkt skickar en nödsignal till 112. Det medför att fördröjningstiden, som ofta tillkommer i samband med en olycka, undviks. eCall funktionen måste nu installeras i alla nya bilar som tillverkas och säljs och tanken är att den minskade tiden för hjälp ska minska antalet dödsoffer och allvarligt skadade. Funktionen är särskilt ämnad för olyckor på landsbygden, som idag står för 55 % av alla trafikolyckor i Europa, eftersom tiden att nå personer som krockat är längre där.

Under tre år framåt kommer ett system för eCall att byggas upp och utvecklas utefter hur funktionen fungerar och utifrån problematik gällande språkbarriärer länder emellan. eCall kommer nämligen att vara gränsöverskridande och verka över hela EU.

Läs mer om eCall här.

Andra webbplatser