Region Östergötland

Fortsatt utveckling av vårdcentralerna i Valdemarsvik och Kisa

[2018-05-09]

Region Östergötland vill utveckla vårdcentralerna i Valdemarsvik och Kisa till vårdcentrum där regionen och kommunerna samverkar i syfte att skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Bilden visar entren till Vårdcentralen Valdemarsvik.

Regionstyrelsen har i dag beslutat om inriktning för den fortsatta utvecklingen av vårdcentralerna i Kisa och Valdemarsvik. Båda vårdcentralerna är i behov av lokalinvesteringar och inriktningen är att tillsammans med kommunerna utveckla vårdcentrum där Region Östergötland och respektive kommun samverkar kring patienter/brukare i gemensamma lokaler. Det skulle bland annat ge de båda organisationerna större möjligheter att samverka kring bemanning och kompetensutveckling.

– Regionen har haft ett bra samarbete med respektive kommun. Nu finns förutsättningar för verksamheterna att fortsätta utvecklingen av bästa möjliga primärvård för invånarna, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Fördjupad förstudie

Visionen om ett vårdcentrum i Valdemarsvik innehåller många olika verksamheter. Ett förarbete visar att det för att möta samtliga verksamheters lokalbehov krävs både ny- och ombyggnad av lokaler. Nu görs en fördjupad förstudie som beräknas vara klar under fjärde kvartalet i år. Resultatet av förstudien ska ligga till grund för beslut om utformning och förprojektering för ett nytt vårdcentrum.

Behovsinventering i Kisa

I Kisa pågår en behovsinventering. Regionens och kommunens verksamheter har identifierat sina lokalbehov och arbetat fram flödes- och sambandsanalyser. Under hösten 2018 ska en förprojektering påbörjas inför kommande beslut. Inriktningen är att vårdcentralen även i fortsättningen ska vara placerad i Kisa tätort.

Investering i journalsystem

Regionstyrelsen beslutade i dag också att göra fortsatta investeringar i patientjournalsystemet. Region Östergötland har tillsammans med sju andra regioner och landsting valt Cosmic som huvudjournalsystem och bildat en gemensam kundgrupp för samverkan. Gruppen har konstaterat att det krävs förbättrad funktionalitet i vårdinformationssystemen för att sjukvården ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Valet står mellan att utveckla det befintliga systemet eller att införa ett nytt. Kundgruppens bedömning är att den mest kostnadseffektiva lösningen är att vidareutveckla Cosmic.

– Tillgången till väl fungerande digitala lösningar är avgörande för att vi ska kunna utveckla vården och möta medborgarnas behov inte minst på e-hälsoområdet. Då krävs en fortsatt utveckling av vårt gemensamma journalsystem och en snabbare utvecklingstakt. Att investera i journalsystemet kommer också att få positiva effekter i form av ökad patientsäkerhet och en bättre digital arbetsmiljö för sjukvårdens medarbetare, säger Mats Johansson.

Den totala gemensamma investeringen i Cosmic beräknas till 500 miljoner kronor. Regionstyrelsens beslut innebär att Region Östergötland investerar sin andel på 90 miljoner kronor under tidsperioden 2019-2023.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28