Region Östergötland

Förstärkt vårdgaranti från årsskiftet

[2018-12-27]

Den 1 januari 2019 förstärks vårdgarantin inom primärvården. Istället för att du som patient ska få ett fysiskt läkarbesök inom sju dagar gäller en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar.

Reception

Vårdgarantin anger hur länge du som patient längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Hittills har högst sju dagar gällt för läkarbesök på vårdcentral.

Vårdgarantin gäller när du tar kontakt med vården om ett nytt hälsoproblem, har en kraftig försämring eller förändring av ett tidigare känt hälsoproblem eller inte har blivit bättre trots behandling.

Nu breddas vårdgarantin till att omfatta medicinsk bedömning av alla legitimerade yrkesgrupper inom primärvården, inklusive kuratorer. Samtidigt kortas väntetiden från sju till tre dagar. Det innebär att du som kontaktar vården och bedöms vara i behov av en medicinsk bedömning, ska få den inom tre dagar och att den kan göras av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal.

– Patienter med medicinska behov som bäst tas om hand av till exempel en sjuksköterska, fysioterapeut eller kurator, får hjälp snabbare när det inte krävs ett läkarbesök först, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

En annan förändring i vårdgarantin är att den medicinska bedömningen inte behöver ske vid ett fysiskt besök i vården utan kan göras på telefon, vid ett videobesök eller ett hembesök om det är lämpligt.

Tanken med den förstärkta vårdgarantin är att vården ska bli mer tillgänglig för patienterna genom att den breddas till att omfatta fler yrkesprofessioner. Patientens behov avgör vilken yrkesprofession inom vården som är bäst lämpad att göra den medicinska bedömningen.

Du kan läsa mer om den förstärkta vårdgarantin på 1177.se efter årsskiftet.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 70 38