Region Östergötland

Första specialistfysioterapeuten på BUP

[2018-08-20]

Kropp och psyke samverkar när ett barn ska återhämta sig från psykisk ohälsa. Det ser Malin Löf, specialist inom fysioterapi med inriktning på mental hälsa, psykiatri och psykosomatik. Hon är den första specialistfysioterapeuten som anställs inom barnpsykiatrin både i Östergötland och i landet.

Bilden visar en kroppskännedomsövning.Bilden visar Malin Löf.

Malin Löf har arbetat på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping i tretton år. Samtidigt har hon utbildat sig till specialist i sitt yrke. Nyligen har hon börjat på en nyskapad tjänst på sin arbetsplats där hon kan utöva sin kunskap fullt ut.

– Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar fortsätter att öka, och det känns bra att vi fysioterapeuter kan bidra med vår kunskap, säger Malin Löf.

Fokus på kroppen

Som fysioterapeut ingår hon i teamet kring patienterna tillsammans med bland annat sjuksköterska, psykolog och läkare. Som specialist kan hon också utveckla behandlingarna utifrån det fysioterapeutiska perspektivet.

– Jag har fokus på kroppen, men min grundinställning är att kropp och psyke samverkar i läkningen. Barn som är deprimerade blir inaktiva i kroppen. Det är enormt roligt att se ett barn få tillbaka rörelseglädjen, säger Malin Löf.

Tillsammans med patienten hittar hon olika kroppskännedomsövningar, som avslappningsövningar, yoga och olika andningstekniker. Det kan även handla om att få en mer realistisk kroppsuppfattning vid ätstörningsproblematik. Hon arbetar också med samtal, men ibland har hon patienter som inte pratar. Då får de hitta andra sätt att arbeta, genom kroppen.

Omgivningen viktig

Omgivningen, som oftast är lika med familjen eller andra viktiga vuxna i barnens liv, spelar stor roll för att barnet ska börja må bättre eller öka funktionsnivån.

– Därför arbetar jag mycket med föräldrarna också och ger dem verktyg att själva utföra övningar tillsammans med barnet hemma som till exempel kan hjälpa barn att komma ner i varv eller hantera ångest, säger Malin Löf.

Kunskapsspridning och forskningsfrågor ingår också i specialistfysioterapeutens arbete. Hon har själv gjort en sömnstudie på BUP där barn, ungdomar och föräldrar fick sådana verktyg, bland annat yoga – och bollmassage. Effekten var tydlig, då insomningstiden hos patienterna minskade med upp till två timmar.

Vägen till specialist

Vägen till att bli specialist har tagit flera år och Malin Löf har studerat parallellt med sitt arbete på barnpsykiatrin i Norrköping. Att hon tidigare har arbetat inom vuxenpsykiatrin har hon också kunnat räkna in i utbildningen.

– Mina chefer har hela tiden stöttat och uppmuntrat mig till detta. Jag har läst olika vetenskapliga kurser, och andra utbildningar, och även varit ute och lärt mig om andra verksamheters arbete och auskulterat på närliggande områden, säger Malin Löf.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28