Region Östergötland

Första danska akutläkaren klar

[2018-10-02]

Nu är han klar - Jacob Juul Jensen är den första färdigutbildade danska akutläkaren, utbildad i Linköping. Nu har han fått sitt specialistbevis påskrivet på Universitetssjukhuset i Linköping och hemma i Danmark väntar en ny specialistroll.

Jacob Juul Jensen, klar akutläkare.

Sex danska läkare utbildas i Linköping i utbildningssamarbetet. I Danmark har inte akutsjukvård funnits som specialitet men Rikshospitalet Herning är intresserade av kompetensen och startade landets första akutläkarutbildning för ett år sedan.

Jacob Juul Jensen har varit i Linköping i tre månader i taget i nästan fyra år, och fått handledning och utbildning på plats på akutmottagningen.

- Det känns väldigt bra att vara klar efter en lång utbildning med många resor mellan Sverige och Danmark. Jag har trivts här i Linköping med utbildningen, handledningen och många trevliga människor att lära av och umgås med, säger Jacob Juul Jensen.

Ny roll på akuten

Nu väntar en ny roll som specialist i akutsjukvård på Regionhospitalet i Herning. Den tas emot av med intresse hemma i Danmark.

– Det gör en stor skillnad för patienten att det finns en akutläkare. Tidigare har alla läkare på akuten varit specialister inom sina respektive delar. Som akutläkare är jag specialist på akutens alla sjukdomar och trauman, och har en övergripande kunskap om de olika diagnoser som kommer till mottagningen, säger Jacob Juul Jensen.

"Linköping en kvalitetsstämpel"

Professionen är relativt ny också i Sverige. Linköping startade sin akutläkarutbildning 2005 och har kommit längst med att införa akutläkare på akutmottagningar och är en förebild för resten av landet.

- Linköping ligger runt 10 år före oss när det gäller specialistutbildning för akutläkare, och det är en kvalitetsstämpel att ha gjort sin specialistutbildning här. Det finns ovanligt många akutspecialister samlade på samma sjukhus vilket betyder mycket för både diskussionen och handledningen, säger Jacob Juul Jensen.

En erfarenhet som han kommer att ta med sig hem är hur man på universitetssjukhuset arbetar med patientflöden. Patientgrupperna är många fler i Linköping än i Herning, vilket ställer andra krav på organisationen men också ger fler vårderfarenheter.

Akutläkaren Malin Emgård har varit hans handledare på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det är jätteroligt att vi har det här utbytet och jag ser vilket arbete som de danska ST-läkarna lägger ner. Som den första färdiga akutläkaren blir Jacob Juul Jensen en förebild på sitt hemsjukhus, och han kommer också att få driva akutsjukvårdens frågor i Danmark, säger Malin Emgård.

Fortsatt utbyte

Utbytet med Herning fortsätter. Fem nya ST-läkare är på gång.

– Vi fortsätter med att utbilda danska akutläkare på universitetssjukhuset. Det är roligt och vi är stolta över att danska sjukvården vill utbilda sina ST-läkare hos oss trots geografisk närhet till andra universitetsorter i Sverige. Jag ser det som ett erkännande av vår akutläkarutbildning i Linköping, säger Bahram Shams, studierektor i akutsjukvård vid Region Östergötland.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28