Region Östergötland

Förslag om ny europeisk upphovsrättslagstiftning

[2018-09-19]

Det nya förslaget angående europeiska upphovsrättsregler, är till för att hjälpa journalister, konstnärer, publicister och andra innehållsskapare att förhandla fram bättre avtal när deras produkt används på internet. Reglerna ska även skydda yttrandefriheten samt ge internetplattformar möjlighet att utveckla nya företagsmodeller. Den nya regeln kommer inte, som det påståtts i offentliga debatten, att förbjuda länkar eller memes.

Den 12:e september antog Europaparlamentet sin position angående det nya upphovsrättsdirektivet. EU-kommissionen kommer att inleda förhandlingar med EU-parlamentet och rådet, för att direktivet ska antas, helst redan i slutet av 2018. Det nya direktivet syftar till att balansera förhållandet mellan de som skapar innehåll och internetplattformar. Artikel 13 i direktivet syftar just till att underlätta för innehållsskapare samt andra rättighetsinnehavare som för förhandlingar med internetplattformar och distributörer om villkor för användning av deras material på nätet. Exempelvis kommer Youtube tvingas till åtgärder för att säkerställa en rättvis ersättning. Plattformarna kommer använda en teknik som möjliggör automatiserad igenkänning av innehåll.

EU-kommissionen kommer inte att skapa en länkskatt. Det nya direktivet kommer inte påverka människors möjligheter att länka till andra sidor eller dela innehåll på sociala medier. Artikel 11 i det nya direktivet innehåller en ny rättighet som berör användningen av material på nätet. Direktivet handlar om att förstärka publicisternas förhandlingsposition gentemot internetplattformar. Rättigheterna som det nya direktivet innebär kommer inte att förändra vad användarna kan göra med material från olika medier. EU-kommissionen kommer inte att förbjuda memes, karikatyrer eller annan slags återanvändning av innehåll som täcks av undantag eller begränsningar i upphovsrätten. Dessutom skyddas redan memes genom ett speciellt undantag i det 17 år gamla upphovsrättsdirektivet. Wikipedia och andra internetencyklopedier kommer inte heller att beröras av det nya direktivet, åtminstone inte i så stor utsträckning, just för att Wikipedias användare och skapare äger för de mesta rättigheterna till sina bidrag. Mer om förslaget går att läsa om här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75