Region Östergötland

Forskning för alla på Vårdcentralen Kärna

Bilden visar forskande medarbetare på vårdcentralen Kärna.

[2018-10-29]

Det bubblar av vetgirighet på Vårdcentralen Kärna i Linköping. Sedan snart två år tillbaka är vårdcentralen en universitetssjukvårdsenhet och forskning är idag en del av det dagliga arbetet. Nu engagerar forsknings- och utvecklingsarbetet mer och fler än någonsin. "Vi har en positiv trend", säger verksamhetschef Anders Martinsson.

Bilden visar en patients arm vid undersökning.

Redan i receptionen möts du av skyltar som berättar att vårdcentralen är en USV-enhet. Det står för "universitetssjukvårdsenhet", vilket innebär att vårdcentralen har en särskild akademisk infrastruktur, kompetens och kvalitet. Tillsammans med partnern Vårdcentralen Ekholmen bedriver man forskning och utbildning av hög nationell och internationell kvalitet. Magnus Falk, distriktsläkare på vårdcentralen och biträdande professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet, har haft en viktig roll under uppbyggandet av USV-enheten:

– Forsknings- och utvecklingsdelen har under det senaste året fått en allt tydligare, och inte minst naturligare och mer självklar, plats i verksamheten. Medarbetarna ser det som något positivt och spännande.

Undersköterskor som forskar om hudcancer

I våras annonserade Vårdcentralen Kärna efter en forskningssjuksköterska. Men tillsättningen av tjänsten lyckades inte och ett större forskningsprojekt om hudcancer blev utan sjuksköterskekompetens. En sätt att lösa problemet blev att istället involvera tre undersköterskor i projektet, något som visade sig mycket positivt.

– Forskningen har gått från att vara något som kanske av somliga betraktats som något främmande och som sker på universitet och på forskningsinstitut, till att vara något som sker "på golvet" på vårdcentralen, berättar Magnus Falk.

Nu är de tre undersköterskorna Carin Johansson, Anette Rydell Karlsson och Lena Hedström Andrén en självklar del av vårdcentralens forskningsverksamhet. I forskningsprojektet om hudcancer förklarar de för patienten hur projektet går till, ser till att patienten känner sig trygg och utför sedan mätningar med olika instrument. Efteråt dokumenterar de besöket och ansvarar för att skicka all fakta till forskarna i projektet. Att forskning är kul är de alla tre överens om, även om de än så länge inte har någon längtan att forska på egen hand.

– Vi hjälper gärna till så mycket vi kan, säger Carin Johansson.

"Ska vara synligt och självklart för alla medarbetare"

Men det finns mer att utveckla, det är Magnus Falk och verksamhetschef Anders Martinsson överens om. Framför allt ska fler på vårdcentralen engageras.

– Vi behöver göra forskning och utveckling synligt och självklart för alla medarbetare. Regelbunden information om vår egen och andras forskning är en basåtgärd för att stimulera intresset och kunskapen, säger Anders Martinsson.

Mer information till patienterna

Även patienten har en plats i USV-enheten. Redan idag kan patienterna i väntrummen ta del av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och liknande som medarbetare på vårdcentralen varit delaktiga i. Men det finns mer att göra.

– Vi behöver förbättra vår förmåga att berätta för patienten och medborgaren vilken typ av forskning vi bedriver och vad den genererar, slår Anders Martinsson fast.

Bilden ovan: Från vänster Carin Johansson, Magnus Falk, Anders Martinsson, Anette Rydell Karlsson, Lena Hedström Andrén.

Textansvarig: Hanna Olsson, Nyhetsredaktionen, 010-103 25 64