Region Östergötland

Förändringar vid årsskiftet

[2018-12-28]

Från den 1 januari 2019 sker en del förändringar när det gäller patientavgifter och rättigheter inom vård och tandvård. Här följer det som är bra att känna till.

Tandläkare undersöker patient.

Högkostnadsskydd höjs

Högkostnadsskyddet för öppenvård ändras från 1 100 kronor till 1 150 kronor. Det innebär att patienten sammanlagt betalar högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Därefter får du ett så kallat frikort.

Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjs med 50 kronor. Det betyder att patienten sammanlagt under en tolvmånadersperiod betalar högst 2 300 kronor för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterska eller annan behörig personal i vården. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Förstärkt vårdgaranti i primärvården

Den nationella vårdgarantin förstärks när det gäller primärvården. Hittills har högst sju dagars väntan gällt för läkarbesök på vårdcentral. Nu breddas vårdgarantin till att omfatta medicinsk bedömning av alla legitimerade yrkesgrupper inom primärvården, inklusive kuratorer. Samtidigt kortas väntetiden från sju till tre dagar. Vem patienten ska träffa beror på patientens behov.

Ändrade åldrar i tandvården

Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs. Det innebär att barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Från och med det år du fyller 24 år har du i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Ny tidsgräns för avbokning av besök

Från årsskiftet gäller nya regler för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar får betala 200 kronor för vårdbesöket. Avgiften gäller även besök i vården som är avgiftsfria och för patienter som har frikort. Vissa besök är undantagna från tidsgränsen. Främst handlar det om besök till barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen.

Läs mer:
Förstärkt vårdgaranti från årsskiftet
24-timmarsregel för avbokning av vårdbesök

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 70 38