Region Östergötland

Högst överlevnad i hjärtstopp

Bilden visar hur en patient tas omhand av ambulanssjuksköterskor.

[2018-09-18]

För tredje året i rad har Östergötland högst andel överlevande patienter efter hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets senaste årsrapport.

Det är ett toppbetyg till länets ambulanssjukvård, SOS Alarm, regionens hjärtsjukvård, räddningstjänsterna som stöttar upp vid hjärtstopp och alla som bidrar genom första hjälpen.

– Det är roligt att vi ligger i topp i år igen. Vi ser resultatet av ett systematiskt arbete med att följa upp alla larm. Ett nära samarbete med räddningstjänsten har också bidragit till att överlevnaden i hjärtstopp utanför sjukhus har ökat, säger Linda Frid Jaensson, verksamhetsutvecklare vid enheten för prehospital vård i Region Östergötland.

Responstiden avgör

En avgörande framgångsfaktor är responstiden från 112-larm tills att ambulansen är framme hos den drabbade. I Östergötland tar det i genomsnitt 9 minuter från larm tills ambulansen kommer, mot i genomsnitt 10,2 minuter nationellt.

Majoriteten av de personer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Region Östergötland har sedan flera år aktivt arbetat med att förbättra förutsättningarna för att rädda fler.

För att hjärt- och lungräddning ska kunna starta så snabbt som möjligt har ambulansen ett etablerat samarbete med räddningstjänsten som också åker på hjärtstoppslarm. Om räddningstjänsten kommer före ambulansen till platsen startar de behandlingen. För fem år sedan var Östergötlands placering i Sverige utanför topp tio.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28