Region Östergötland

Fler läkarintyg samlade på 1177.se

[2018-10-23]

Nu kan invånare i Östergötland nå fler läkarintyg och läkarutlåtanden genom säker inloggning på 1177.se. En fördel med att samla intygen på webbplatsen är att de kan skickas vidare digitalt till berörda myndigheter.

Bilden visar en mobil med appen för 1177.

I Östergötland fanns tills nyligen enbart läkarintyg för sjukskrivning i e-tjänsten "Mina intyg" på 1177.se. Nu har tjänsten utökats till sex intyg och utlåtanden som går att läsa, ladda ner och även skicka vidare digitalt till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Både patienter och läkare kan skicka digitalt

Fyra stycken relaterar till Försäkringskassan; Läkarintyg för sjukpenning, Läkarutlåtande för sjukersättning, Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga samt Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Två relaterar till Transportstyrelsen: Läkarintyg avseende högre körkortsbehörighet eller taxiförarlegitimation samt Läkarintyg diabetes avseende lämpligheten att inneha körkort med mera. Planen är att det framöver ska bli möjligt att skicka digitalt till fler myndigheter och även till försäkringsbolag. Både patient och läkare kan skicka intyg och utlåtanden, men om en läkare ska göra det behöver patienten ge samtycke.

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguidens e-tjänster blir allt mer populära i takt med att de blir fler och utvecklas. En genomsnittlig månad gör invånarna i Östergötland cirka 190 000 inloggningar på 1177.se. Till de mest populära e-tjänsterna hör att läsa sin journal, förnya ett recept samt av- eller omboka en tid.

Textansvarig: Katarina Nestor 010-103 71 08

 

1177.se