Region Östergötland

Fler har förtroende för sin vårdcentral enligt vårdbarometer

[2018-03-07]

Majoriteten av invånarna i Östergötland anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver och har även förtroende för sin vårdcentral och sitt sjukhus. Fler känner förtroende för sin vårdcentral än vid föregående mätning, visar den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Bilden visar en vårdcentrals entre.

I veckan presenterade Sveriges kommuner och landsting Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell befolkningsundersökning som genomförs varje år. I 2017 års undersökning deltog totalt drygt 41 000 personer över hela landet.

Enligt undersökningen anser 84 procent av östgötarna att de har tillgång till den vård de behöver, vilket är samma som snittet för riket. Förtroendet för sjukvården i sin helhet ligger högre i Östergötland än rikssnittet. 67 procent av östgötarna har förtroende för vården jämfört med 61 procent i riket.

Förtroende för sjukhus

Nära 77 procent av östgötarna har förtroende för sitt sjukhus, vilket är markant över rikssnittet på 69 procent. 61 procent har förtroende för sin vårdcentral, jämfört med 60 procent i riket. Det är en ökning med en procentenhet sedan förra mätningen.

– Det är glädjande att östgötarna har fortsatt stort förtroende för vården. Våra sjukhus ligger högt i en nationell jämförelse och förtroendet för primärvården har också gått åt rätt håll, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

När det gäller 1177 Vårdguiden bedöms telefontillgängligheten till 1177 som lite lägre än förra året och hamnar under rikssnittet. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på webben har också gått tillbaka något. Däremot ligger Östergötland jämförelsevis högt när det gäller förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster, med 63 procent mot rikssnittet på 58 procent.

I Östergötland upplever 54 procent att väntetider till besök och behandling vid sjukhus är rimliga. Det är en försämring från året innan men fortfarande över rikssnittet på 50 procent. 69 procent tycker att väntetiderna till vårdcentralen är rimliga, jämfört med rikssnittet på 63 procent.

– Att vi ligger jämförelsevis högt inom många områden innebär inte att vi kan vara nöjda. Vi behöver fortsätta arbeta med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården, däribland telefontillgängligheten till 1177, säger Kaisa Karro.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88