Region Östergötland

Fler får KBT på nätet

Bilden visar en ung kvinna framför en dator.

[2018-07-12]

Fler och fler patienter behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet i Region Östergötland. Behandlingen är effektiv för patienterna och gör att behandlarna kan ta emot fler patienter.

Det var 2016 som KBT på nätet för ångest infördes i Region Östergötland. Därefter har flera behandlingsprogram kommit och finns nu för ångest, generaliserad oro, depression, stress och sömnbesvär. Under 2017 fick 947 patienter KBT på nätet i Östergötland.

– Det är ett högre antal än beräknat och vi ser att det fortsätter att öka under 2018. Det känns väldigt roligt och bra att vi kan hjälpa människor som har mycket besvär att komma över hindren, säger Sanja Halenius, processledare för KBT på nätet i Region Östergötland.

God behandlingseffekt

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingen som e-tjänst på 1177 Vårdguiden. Behandlingsprogrammen varar i sju eller åtta veckor och inleds med ett bedömningssamtal hos behandlaren. Därefter arbetar patienten med olika självhjälpsavsnitt genom att läsa texter, titta på filmer och göra övningar. Patienten har regelbunden kontakt med sin behandlare för att få stöd, feedback på övningar och kunna ställa frågor. Behandlingen avslutas med ett besök på vårdcentralen eller ungdomshälsan.

– Överlag är patienterna väldigt nöjda med den här behandlingen och vi ser att behandlingseffekten motsvarar den som uppnås med traditionell KBT-behandling, förklarar Sanja Halenius.

Fler kan få hjälp

De behandlare som arbetar med KBT på nätet är också väldigt nöjda med behandlingsformen, berättar hon. Dels för att det blir ett mer varierat och utvecklande arbetssätt, dels för att de hinner behandla fler patienter.

– En dag när de jobbar med KBT på nätet kan de ta emot dubbelt så många patienter. Det innebär att fler kan få hjälp och de kan få snabbare hjälp, säger Sanja Halenius.

Nya behandlare utbildas kontinuerligt och ett arbete med att utveckla både de behandlingsprogram som redan finns och nya pågår.

– KBT på nätet har gått väldigt bra hittills och vi ser att det finns mycket mer potential, säger Sanja Halenius.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28