Region Östergötland

Fler donationer i Sydöstra sjukvårdsregionen

[2018-10-10]

Antalet organdonationer inom den Sydöstra sjukvårdsregionen har ökat under de senaste åren. Samtidigt har möjligheten att donera i högre ålder också blivit större.

Bilden visar en vuxen man och en pojke som sitter på en brygga.

Östergötland, Jönköping och Kalmar ingår tillsammans i den Sydöstra sjukvårdsregionen. Sammanlagt utfördes tio organdonationer i de tre länen år 2014. Förra året hade den siffran stigit till 14. Även antalet påringningar till transplantationscentrum ökade under samma period från 15 till 34 stycken. Det vill säga när en möjlig donator har uppmärksammats, men donation av olika skäl inte har blivit av.

Annika Kellmann är regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Sydöstra sjukvårdsregionen och till vardags specialistsjuksköterska i intensivvård på neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

– Förhoppningsvis är den här ökningen en trend som håller i sig. Vi har blivit bättre på att uppmärksamma möjliga donatorer, säger hon.

Ytterligare förklaringar till ökningen menar hon är utbildning, utvärdering för att hitta systemproblem och att alla medarbetare i vården förstår betydelsen av donationer.

Även möjligheten att donera organ i högre ålder har blivit större.

– Det beror på att det är fler som behöver organ. Om patienten inte överlever utan ett nytt organ väljer man att omhänderta och transplantera organ även från äldre personer. Det kan vara en 85-årig donator som har en frisk lever. Vissa typer av organ kan fungerar bra även i hög ålder, som till exempel lever och njurar, säger Annika Kellmann.

Den donationsansvariga påpekar vikten av att ta ställning i donationsregistret på livsviktigt.se:

– Då underlättar man för sina närstående så att de inte behöver tolka hur man vill ha det om man avlider på ett sådant sätt att organdonation kan bli möjlig.

Även om antalet donatorer har ökat så behövs det fler, påpekar Annika Kellmann.

– Det är många som väntar på ett nytt organ och människor avlider fortfarande under tiden de står på väntelistan, säger hon.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Prata donation
På lördag den 13 oktober finns de donationsansvariga från Universitetssjukhuset i Linköping (US) på Lilla torget i Linköping klockan 10–15 och pratar om vikten av att ta ställning. Det är med anledning av den nationella donationsveckan.