Region Östergötland

Finland och Sverige undertecknar europeiskt avtal om Superdatorer och datainfrastruktur

[2018-06-20]

Finland och Sverige har undertecknat den så kallade EuroHPC-deklarationen och ansluter sig därmed till ett flertal europeiska länder som redan ingår den nationella och europeiska överenskommelsen som ska satsa på utveckling av högkvalitativa datorer och datainfrastruktur i Europa.

EuroHPC är en finansieringsenhet som syftar till att främja ett ekosystem av aktörer som ska stärka utvecklingen mot högpresterande högkvalitativa datorer (HPC) i världsklass. Att ansluta sig på EU-nivå till HPC ska främst förenkla hanteringen av stora mängder data vilket är avgörande för att möta de växande kraven hos europeiska privata och offentliga användare. Med en integrerad europeisk HPC-infrastruktur finns även det övergripande målet att Europas ledarskap inom vetenskap, industriell konkurrenskraft, teknisk kompetens och digitalt kunnande ska främjas.

Med en total budget på ungefär 1 miljard EUR förväntas EuroHPC börja verka under 2019 med insatser som ska sträcka sig fram till 2026. Dess infrastruktur ägs och drivs gemensamt av dess medlemmar. Överenskommelsen lanserades ursprungligen i mars 2017 under Digital Day och undertecknades av Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien. Sedan dess har Belgien, Slovenien, Bulgarien, Schweiz, Grekland, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Polen, Litauen och Österrike anslutit sig till dem.

Läs mer om Sveriges och Finlands undertecknande av överenskommelsen här

Läs mer om EuroHPC här

Textansvarig: Rasmus Bergander + 32 497 63 10 75