Region Östergötland

Finansplan och kulturstipendier i fullmäktige

Bilden föreställer årets kulturstipendiater

[2018-11-21]

Efter en lång debatt antog det nya regionfullmäktige på tisdagen den styrande koalitionens förslag till strategisk inriktning och finansplan för Region Östergötland. Ett tilläggsyrkande från Moderaterna och Kristdemokraterna med förslag till särskilda uppdrag för nämnder och styrelser fick också gehör i fullmäktige.

Region Östergötlands nya fullmäktige har under två dagar haft sitt första ordinarie sammanträde. Vid ett extra fullmäktige den 6 november valdes regionstyrelse, revisorer och fullmäktiges presidium.

Tisdagen ägnades främst åt att debattera strategisk inriktning och finansplan för de kommande tre åren. Finansplanen är en uppdatering av treårsbudgeten som beslutades i regionfullmäktige i juni. När det var dags att gå till beslut fanns fyra förslag till strategisk inriktning och finansplan: från den styrande koalitionen (S, C,L och MP) från M och KD, från SD respektive V.

"Sträckt ut handen"

Det stod efter votering klart att regionstyrelsens finansplan som röstats igenom. Ett tilläggsyrkande från M och KD röstades igenom efter att ha fått gehör från den styrande koalitionen. Yrkandet innehåller en rad förslag för att vända den ekonomiska utvecklingen och hantera de olika utmaningar som Region Östergötland står inför.

– Eftersom det är ett annat parlamentariskt läge valde vi att bifalla tilläggsyrkandet. Vi har sträckt ut handen till de andra partierna om ett brett samarbete och nu går vi från ord till handling, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Den andra sammanträdesdagen ägnades bland annat åt regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner inför 2019. Fullmäktige beslutade också i ett stort antal valärenden, där bland annat hälso- och sjukvårdsnämndens, trafik- och samhällsplaneringsnämndens och regionutvecklingsnämndens ledamöter och presidier utsågs.

Dagen avslutades med att Region Östergötlands kulturstipendier delades ut.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Nämndernas nya presidier:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande Torbjörn Holmqvist (S)
1:e vice ordförande Helena Balthammar (S)
2:e vice ordförande Fredrik Sjöstrand (M)
3:e vice ordförande Kerstin Sjöberg (C)
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Ordförande Julie Tran (C)
1:e vice ordförande Martin Tollén (S)
2:e vice ordförande Jan Owe-Larsson (M)
Regionutvecklingsnämnden
Ordförande Eva Andersson (S)
1:e vice ordförande Martin Tollén (S)
2:e vice ordförande Per Larsson (KD)