Region Östergötland

Faktorer som kan förbättra vårdtillgången i Ecuador

[2018-10-19]

Att kunna söka vård och inte bli fattig av att utnyttja den är naturligt i Sverige men inte i alla länder. Läkaren Martin Eckhardts avhandling undersöker faktorer som har betydelse för hur tillgång till vård kan förbättras för fattig landsbygdsbefolkning i Ecuador.

Bilden visar Martin Eckhardt behandlar unga patienter på vårdcentralen han var med och startade i Ecuador.

Studieområdet består av 30 byar med sammanlagt 5000 invånare, där Martin Eckhardt startade en vårdcentral tillsammans med lokalbefolkningen år 2001. I dag drivs den via ett samarbete mellan tre parter, en lokal hälsokommitté, Ecuadors hälsoministerium samt biståndsorganisationen Foundation Human Nature. Vårdcentralen stöds med donationer och utländska volontärer.

Avhandlingens första delstudie belyser möjligheten att bygga upp en lokal hälsoförsäkring utifrån befolkningens perspektiv, för att kunna minska patientavgifter och öka tillgänglighet till vård. Innan införandet av en sådan försäkring skulle studieresultaten behöva kompletteras med en undersökning av de regionala politiska förutsättningarna samt hälsoekonomiska beräkningar.

Resultat av hälsoreform

Under studietiden inledde en ny regering en stor hälsoreform och tog bort alla patientavgifter på hälsoministeriets vårdcentraler och sjukhus och lovade vård av hög kvalitet till alla. En delstudie undersöker om de utlovade förändringarna verkligen nådde fram till befolkningen i avlägsna byar.

- Resultaten visar att reformen hade lett till gratis konsultationer, mediciner och mer personal. Men det fanns ändå för lite resurser för att möta allas behov, framför allt vid akuta situationer och för invånare i de mest avlägsna byarna var tillgängligheten otillräcklig. Efter att ha rest upp till tio timmar genom lerig regnskog var några patienter antingen tvungen att uppsöka dyr privatvård längre bort eller inte få någon vård alls, säger Martin Eckhardt.

Biståndsorganisationen och dess insatser upplevdes positivt av lokalbefolkningen, men det framkom att rollfördelningen mellan de olika parter som driver projektet var otydlig. Befolkningens deltagande i projektarbetet visade sig vara något svagt.

Hälften sökte privat

Den sista delstudien undersökte sättet att söka vård vid akuta sjukdomstillstånd. Resultaten visade att trots att den allmänna akutsjukvården är kostnadsfri sökte sig ändå omkring hälften av den studerade befolkningen till privat avgiftsbelagd vård. Grunden för detta var bättre tillgänglighet och större tillit till privata vårdgivare. I snitt betalde patienterna 305 US-Dollar för ett sjukdomstillfälle, i ett område med en genomsnittlig månadsinkomst på 285 US-Dollar per hushåll. Kostnaderna ledde till att en fjärdedel av hushållen drabbades av s.k. katastrofala hälsoutgifter.

Avhandlingen rekommenderar ändringar på statliga akutmottagningar i Ecuador med till exempel tidig bedömning och bättre finansiellt skydd för akutpatienter.

– Läkemedelsförsörjning och tillgänglighet på statliga vårdcentraler behöver förbättras, så att alla patienter kan få den vård dem har rätt till enligt lag. Lokala hälsoförsäkringar skulle kunna bidra till detta. Det rekommenderas att styrka biståndsorganisations kommunikation med befolkningen samt befolkningens deltagande i projektarbetet, säger Martin Eckhardt.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Avhandlingen "The Bumpy Road to Universal Health Coverage: Access to Primary and Emergency Care in Rural Tropical Ecuador" lades fram den 21 september vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Andra webbplatser