Region Östergötland

Eurostat: Sveriges befolkning fortsätter växa

[2018-08-08]

Nya siffror från Eurostat visar att befolkningen i Sverige ökat med 1,24 procent under 2017, vilket är den tredje största befolkningsökningen i EU. Förklaringen till tillväxten som är signifikativ för nästan hela EU är invandring, utan invandringen beräknar Eurostat att EU:s befolkning kommer minska med 100 miljoner inom 60 år.

Nya siffror publicerades nyligen av EU:s generaldirektorat för statistik, Eurostat, som utifrån mätningar mellan 1 januari 2017 och 1 januari 2018 kan dra nya slutsatser om befolkningsutvecklingen i EU. I mätningarna har Sverige för första gången registrerats som ett land med över 10 miljoner invånare i EU:s register och befolkningen utgör därmed cirka 2 % av hela EU:s befolkning. Siffrorna visar även att Sverige placerar sig på tredje plats i den rankning av ländernas befolkningstillväxt som Eurostat kan uppvisa. Med + 1,24 % som ökning placerar sig Sverige endast bakom Malta och Luxemburg där ökningen varit större.

Siffrorna visar också att det inte bara är för 2017 som Sverige haft en hög befolkningstillväxt, under 2000-talet har Sverige haft den sjätte högsta befolkningstillväxten i EU. Skillnaden mellan Sveriges stadiga ökning är stor i jämförelse med vissa länder som Lettland och Litauen där en 2 procentig minskning skett i genomsnitt per år. En minskning med 2 % i Sverige hade inneburit att cirka 90 0000 personer hade försvunnit varje år. Det motsvarar på ett ungefär att lika många människor som bor i Lund eller Jönköping skulle försvinna på ett år.

Trots att EU:s befolkning ökade under 2017 så registrerades fler döda än födda under året, alltså var den naturliga befolkningsförändringen negativ. Den avgörande faktorn var istället invandringen till EU som bidragit till en ökning av befolkningsstorleken i de flesta EU-länder. Utan invandring beräknar Eurostat att EU:s befolkning kan minska med 100 miljoner människor inom 60 år.

Trots invandringens påverkan var skillnaden mellan födda och döda relativt stor i vissa länder med en positiv kurva som resultat. Sverige var det land efter Irland där näst flest födda registrerades under 2017 tätt följt av Storbritannien och Frankrike. Detta gav Sverige en skillnad mellan antalet födda och döda på + 2,3 %.

Eurostats mätning har även genomförts på regional nivå vilket visar skillnader inom EU:s medlemsländer. Enligt dessa siffror har Stockholms län störst växttakt med + 1,35 % under 2000-talet, en befolkningstillväxt som är nästan dubbelt så hög som Sveriges genomsnitt under samma period. Detta kan jämföras med Norrbotten där befolkningen istället minskat med cirka 0,17 procent. I Östergötland har befolkningstillväxten landat på + 0,557 % mellan 2000 och 2016.

Läs Eurostats nya publikation här

Se flera grafer från Eurostats publikation som Europaportalen samlat här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75