Region Östergötland

Europeiska rådet har antagit sin ståndpunkt för EU:s budget 2019

[2018-09-12]

Budgeten uppgår till 164,1 miljarder euro i åtaganden och 148,2 miljarder euro i betalningar, vilket skapar en ökning med 2,09 % gällande åtaganden och 2,34 % i betalningar jämfört med 2018-års budget.

Flera områden får ett ökat stöd, bland annat gällande forskning och innovation (Horisont 2020, 5,79 %), ungdomsutbyte (Erasmus+, 10,37 %), investeringar i infrastruktur (Connecting Europe Facility, 26,46 %), samt miljö- och klimatåtgärder som får en ökning på 5,2%. Budgeten som ska gå till migrationshanteringen ökar även den med 55,80 %, vilket betyder en stark uppgång för Asyl- migrations-, och integrationsfonden som får totalt 1,1 miljard euro.

I jämförelse med EU-kommissionens förslag, så har de totala åtagandena minskat med 1,6 miljarder euro, och betalningar med 0,5 miljarder euro. Dessa nedskärningar har föreslagits på grund av en teknisk analys och berör de poster som rådet anser att EU-kommissionen har överskattat de faktiska behoven. Exempelvis är administrativa utgifter ett av de områden där relativt betydande minskningar har gjorts.

Hartwig Löger (Österrikes finansminister) kommer att lägga fram rådets förslag till Europaparlamentet vid sammanträdet som sker senare i september. Därefter förväntas Europaparlamentet ta beslut den 24 oktober, som sedan kommer att övergå till en tre veckors lång förlikningsperiod som pågår mellan 30 oktober till 19 november. Syftet med förlikningsperioden är att nå en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet om EU:s budget för 2019.

Rådet har även godkänt ett stöd på 34 miljoner euro till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen efter olika naturkatastrofer som inträffade under 2017. Stödet, som kommer från EU:s solidaritetsfond kommer att bli tillgängligt när det har bekräftats av Europaparlamentet inom snar framtid. Mer om stödinsatserna kan du läsa här.

 

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75