Region Östergötland

Européerna vill se ökade satsningar för miljön, för en minskad arbetslöshet och mot terrorism

[2018-09-19]

En undersökning är gjord för att ta reda på vad européerna vill att EU ska satsa på. Resultatet visar att de förväntar sig att EU ska göra mer inom en rad politikområden. Tre fjärdedelar av de som svarade vill att EU ska öka kampen mot terrorism, mot arbetslöshet och för miljön.

Gällande frågor som terrorism, migration och arbetslöshet anser européerna att satsningar som görs fortfarande är otillräckliga. Av de tillfrågade anser 57% att EU inte gör tillräckligt för att bekämpa terrorism, 59% anser att EU inte gör tillräckligt för att minska arbetslösheten och 58% anser att EU inte gör tillräckligt för migrationen. När det gäller frågor som jämställdhet, energiförsörjning, industripolitik och jordbruk är antalet fler som tycker att EU gör tillräckligt än färre.

Resultatet visar tydliga skillnader mellan medlemsländerna. 27% av de tjeckiska respondenterna anser att EU:s åtgärder mot arbetslöshet är otillräckliga medan 92% av grekerna tycker att EU gör otillräckligt. En tydlig majoritet, nästan 70% av européerna vill att EU ska agera gemensamt på internationell nivå. Mer om undersökningen går att läsa om här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75