Region Östergötland

European Week of Regions and Cities kommer anordnas mellan 7 och 10 oktober 2019

[2018-12-18]

Mellan 7 och 10 oktober 2019, anordnas europeiska veckan för regioner och städer. Det är EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DGREGIO), tillsammans med regionkommittén som kommer att arrangera den 17:e upplagan av EWRC-veckan.

Veckan kommer att bestå av ett 4 dagar långt evenemang som kommer att hållas i Bryssel. Genom denna vecka kan tjänstepersoner, sakkunniga och akademiker från regioner och städer inom EU utbyta erfarenheter och kunskaper om regionalt och lokalt utvecklingsarbete, men även påverka EU:s framtida politik.

Nu går det att påverka EWRC-veckans övergripande teman. Fram till den 11 januari 2019 går det att rösta på möjliga teman, som exempelvis "ett smartare Europa" eller kanske "ett grönare Europa". Röstningen sker genom EWRC:s hemsida. Det går totalt att rösta på 3 av 5 möjliga teman.
Mer information om EWRC-veckan och möjliga teman går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75