Region Östergötland

Europaparlamentet arrangerar informationskampanj för att öka nästa års valdeltagande

[2018-10-24]

EU-parlamentet kommer med en ny informationskampanj som ska generera ett ökat valdeltagande i nästa års EU-val. Informationskampanjen syftar till att invånarna ska delta i den demokratiska processen och kunna göra ett medvetet val när man väl går till valurnan.

Europaparlamentet har tagit fram denna informationskampanj eftersom de menar att EU står inför många utmaningar, allt från klimatförändringar o migration till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. EU-parlamentet menar att vi lever i en allt mer globaliserad värld med ökad konkurrens, ett Storbritannien på väg ur EU, och hoten mot demokratin tycks öka, både i praktiken och i teorin – samtidigt som de flesta tar den för given. Därför menar EU-parlamentet att det är viktigt att stå upp för demokratin och arbeta med att öka valdeltagandet genom att sammanföra människor och sprida uppmuntran och budskapet att vi alla tillsammans bestämmer vilket Europa vi vill leva i.

Europaparlamentets informationskampanj är partipolitisk neutral och de vill enbart uppmuntra folk att rösta och delta i den demokratiska processen på ett medvetet och välinformerat sätt – så att folk ska kunna göra ett medvetet val när de väl går till valurnorna i maj 2019. Detta eftersom beslut som tas på EU-nivå påverkar nationell lagstiftning, i Sverige uppskattas ungefär hälften av besluten som fattas i riksdagen eller i kommunfullmäktige påverkas av EU-beslut.

Det kommer även arrangeras aktiviteter för att ytterligare öka valdeltagandet och intresset för EU-valet nästa år. Redan den 31 oktober mellan 16.30 och 18.30 kommer det vara ett informellt möte i Stockholm. Syftet med mötet är att prata mer om kampanjen och utbyta idéer kring vilka möjliga aktiviteter som kan tänkas arrangeras.

Mer information om kampanjen och hur du själv deltar i den går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75