Region Östergötland

Europaparlamentet anordnar eventet ”Kvinnor i den digitala eran” på internationella kvinnodagen 8 mars

[2018-03-07]

Under årets internationella kvinnodag den 8 mars anordnar Europaparlamentet eventet ”Kvinnor i den digitala eran” för att lyfta den roll som kvinnor spelar i inom media och i informations- och kommunikationsteknik (IKT). Du kan följa mötet online och lyssna till flera inbjudna kvinnor och deras erfarenheter inom branschen.

Media och informations- och kommunikationsteknologi är bland de mest konkurrenskraftiga och inflytelserika sektorerna inom EU. Europaparlamentet anser därför att det är viktigt att kvinnor är jämställt representerade inom dessa sektorer. För att lyfta kvinnors roll inom området och för att uppmuntra fler kvinnor att välja den mediala eller IKT branschen som karriärväg anordnar Europaparlamentet ett event på ämnet i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars.

Eventet anordnas av Europaparlamentets jämställdhetskommitté och kommitteens ordförande Vilija Blinkevičiūtė samt Věra Jourová EU-kommissionär för jämställdhet är på plats för att tala. Även andra talare från hela Europa ska vara på plats och många bloggare, filmskapare och entreprenörer inom media och IKT är inbjudna. På mötet kommer särskild vikt läggas vid dessa frågor:

- Kvinnor som formar media
- Att stärka kvinnor och tjejer genom digital integration
- Kvinnors framgång inom branschen: att öka jämställdheten i det nya digitala samhället

Plats: Europaparlamentet
Tid: 09.00, 8 mars 2018
Läs mer om konferensen här.
Lyssna på mötet live via från kl. 09.00 här.
Läs mer om Europaparlamentets jämställdhetskommitté här.