Region Östergötland

Eurobarometern: Svenskar mer positiva och med större förtroende för EU än genomsnittet

[2018-02-28]

Den senaste Eurobarometern visar att förtroendet för EU i Sverige är högre än genomsnittet och att unga i åldrarna 15-24 är de mest positiva. Den viktigaste frågan för svenskarna är migration precis som för majoriteten av EU-medborgarna.

På uppdrag av EU-kommissionen genomförs en opinionsundersökning kallad Eurobarometern i samtliga medlemsländer, den senaste genomförd under november månad 2017. Utifrån underökningen är det tydligt att svenskar har ett högre förtroende för EU och en mer positiv inställning än genomsnittet. Barometern visar b.la att förtroende för EU i Sverige är 52 % till skillnad från genomsnittet på 41 %. Även den positiva bilden är marginellt högre i Sverige och landar på 41 % jämfört med 40 % i hela Europa. Extra tydligt syns skillnaden när man tittar på siffrorna gällande unga svenskar mellan 15-24 år där 52 % är positivt inställda till EU och 71 % har förtroende för EU.

I barometern frågas också medborgare om vilken den viktigaste EU-frågan är samt vilka värderingar som rankas högst. Precis som de flesta andra länder anser majoriteten av svenskarna att fred i Europa och fri rörlighet mellan länder är det viktigaste som EU åstadkommit. Idag pekar de flesta medborgarna i EU på migration som unionens viktigaste fråga och även där stämmer Svenskarna in och 45 % tycker att migration är viktigast. Samtidigt skiljer sig svenskarna genom att vara mer positiva till invandring med 84 % som positivt inställda till skillnad från 64 % som är EU- genomsnittet.

Andra intressanta resultat av barometern är att Sverige rankar sitt eget lands demokrati högt - 85 % är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige, medan snittet i EU är 56 %. Även gällande arbetssituation och synen på denna är svenskarna positiva och 73 % uppges vara nöjda med sin arbetssituation till skillnad från EU-genomsnittet på 61 %.

Läs hela Eurobarometerns resultat här.

Andra webbplatser