Region Östergötland

Ett förslag på EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 är presenterat

[2018-05-02]

Den 2 maj presenterades det första förslaget från EU-kommissionen om EU:s nästa långtidsbudget som ska sträcka sig mellan 2021 – 2027. Budgeten har rubriken ”En modern budget för en union som ska skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum".

EU:s långtidsbudget sträcker sig över en sjuårsperiod och bestämmer bland annat till vilken grad olika politiska frågor ska prioriteras mer eller mindre i EU, därmed har budgeten en stor inverkan på framtidens EU. Med anledning av budgetens betydelse har många väntat länge på hur EU-kommissionens första förslag ska se ut och såväl medlemsländer som organisationer runt i Europa har försökt påverka vad de anser ska lyftas eller försvaras inom budgeten. Nu är det första förslaget publicerat och det avslöjar flera riktningar som EU-kommissionen vill att EU ska ta framöver.

Den största och mest utmanande frågan inför budgetutformningen har varit hur Storbritanniens utträde kommer påverka budgeten. I EU-kommissionens pressmeddelande beskrivs det som att Storbritannien lämnar ett stort hål i budgeten och att hålet ska bemötas med både utgiftsnedskärningar och nya resurser. Genom förslaget är det också tydligt att flera länder kommer behöva betala in mer till budgeten för att bemöta underskottet och de senaste siffrorna tyder på en betalningsökning från 1 % av GNI till ungefär 1,11 % av GNI för varje medlemsland. En ökning som Sveriges regering inte ser positivt på och statsminister Stefan Lövfen uttalade sig kort efter budgetförslaget med att säga "De här höjningarna ser vi inte framför oss. Det har jag sagt vid sittande bord, det kommer inte att hända". Förhandlingarna i rådet om budgeten och huruvida Sverige kommer behöva betala mer till budgeten beräknas bli en hård kamp.

Rubriken för budgeten lyder "En modern budget för en union som ska skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum". Titeln speglas tydligt i budgetförslaget och nedan följer förkortade beskrivningar om hur budgeten ska moderniseras samt hur skydd, försvar och medborgerligt fokus ska få utökat stöd.

Moderniseringen ska ske genom att skapa en modern, enkel och flexibel budget. Framförallt ska byråkratiska svårigheter minska genom mer enhetliga regler och mer resultatinriktat fokus. Budgeten kommer också att svara tydligare mot EU:s prioriteringar och genom att antalet program minskas från 58 till 37. Även flexibilitet ska förenkla genom att mer medel ska kunna förflyttas till de områden som kräver stöd. Syftet är att kunna bemöta oförutsägbara utmaningar snabbare och effektivare, som exempelvis ekonomiska kriser eller ökade flyktingströmmar.

Skydd och försvar ska tryggas genom ett tredubblat stöd till EU:s arbete med gränser och kontroller där målet är 10 000 gränskontrollanter vid EU:s gränser 2027. Men också med 40 % ökat stöd till EU:s säkerhetsarbete, en ny försvarsfond, mer investeringar i försvarsmobilitet och ökade anslag till EU:s externa insatser.

Medborgerligt fokus är synbart i flera av budgetens delar men syns tydligast i några program som lyfts fram i EU-kommissionens pressmeddelande. Bland annat ges ERASMUS + ökat stöd med 30 miljarder euro, EU:s volontärer för solidaritet får 1,3 miljarder och 700 miljoner euro ska gå till gratis Interrail-biljetter för unga.

Ovanstående satsningar i långtidsbudgeten är bara ett kort urval av områden som kommer förändras och framförallt förstärkas. Gällande sammanhållningspolitiken meddelar EU-kommissionen att den ska stärkas men att kriterierna för att tilldelas stöd ska fokusera mer på bland annat arbetslöshet, klimatförändringar och antalet mottagna flyktingar inom respektive region. Mer information gällande sammanhållningspolitiken presenteras de kommande veckorna.

I nästa veckas nyhetsbrev kommer ytterligare information om långtidsbudgeten. För den som vill läsa mer om hur budgeten kan komma att utformas se länkarna nedan. För frågor om budgeten går det även att kontakta Region Östergötlands EU-kontor.


Läs mer om Långtidsbudgeten via EU-kommissionens pressmeddelande här
Läs Frågor och Svar om EU:s nästa långtidsbudget här.