Region Östergötland

En första överenskommelse i migrationsfrågan antagen efter långa och svåra förhandlingar mellan EU:s ledare

[2018-07-04]

Den 29 juni nådde EU:s ledare en överenskommelse om den omdiskuterade asylfrågan i EU. Splittringarna är dock fortfarande stora mellan medlemsländerna och överenskommelsen betyder i stora drag att frågan ska utredas vidare. Vem eller vilka som i praktiken ska ta ansvar för flyktingar och migranter är fortfarande ouppklarat.

Den 28 juni samlades EU:s ledare för att hitta en lösning på den omtvistade och svåra frågan om hur migranter och flyktingar ska omhändertas av EU:s medlemsstater. Diskussionerna mellan EU:s stats och regeringschefer drog ut rejält på tiden men efter klockan 5 på morgonen den 29 juni nåddes tillslut en överenskommelse. Gällande flera rapporter från mötet var förhandlingarna mycket tuffa och flera ledare ställde tydliga krav som de vägrade ge efter på. Överenskommelsen ses därför som en kompromiss med litet egentligt värde och få konkreta lösningar.

Det som överenskommelsen betyder är främst att frågan om var flyktingar som försöker ta sig till Europa kommer hanteras, ska utredas vidare. Framförallt ska utredningen ge svar på om det går att inrätta mottagningscenter utanför Europa som ska ledas av FN-organen United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) och Internationella Organization for Migration (IOM) med stöd av EU. Tanken är att dessa center ska agera som landsättningsplattformar dit flyktingar och migranter ska kunna skickas om de räddas på medelhavet. Överenskommelsen gav även fortsatt stöd för att minska problemen med illegal människosmuggling och för att stötta Nordafrikanska, i nära samarbete med internationella organisationer, för att minska incitamenten för att människor ska fly över medelhavet eller på andra riskfyllda sätt.

Det som utlämnas i överenskommelsen är svar på frågan om vilket eller vilka medlemsstater som ska ta ansvar för mottagandet och aktioner baserat på frivillighet präglar istället överenskommelsen. Under mötet lade bland annat Italiens premiärminister Giuseppe Conte in ett veto och krävde att fler länder än Italien tar stort ansvar i frågan och att Italiens krav tas i beaktning. Från svensk sida har statsminister Stefan Löfven uttryckt att ett system för en solidarisk omfördelning av flyktingar borde inrättas, där alla länder tar ansvar. Denna lösning betraktas dock av flera länder som "tvingande kvoter" och att ingen överenskommelse kunde nås på denna punkt menar Lövfen är ett misslyckande. Trots detta menar han att frågan fortfarande lever, då den fortfarande befinner sig på förhandlingsbordet.

Vad händer nu?

Den 1 juli lämnades ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd över till Österrike och landet har uppmanats att fortsätta arbeta med frågan under hösten. Österrike har uttryckt att deras främsta ståndpunkt i frågan, vilket också är deras uttryckta position för hela deras period, är att EU ska stärka gränskontrollerna, främja säkerhet och hålla migranter och flyktingar borta från EU. Deras slogan för ordförandeskapet är "Ett Europa som skyddar". Gällande framtida möten om frågan kommer en lägesrapport för utredningar och andra analyser att presenteras under Europeiska Unionens rådsmöte i oktober vilket antas bli ännu ett möte med migrationsfrågan i fokus.

Läs hela överenskommelsen från EU-toppmötet här

Läs mer om mötet och utkomsterna på regeringens hemsida här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75