Region Östergötland

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft

[2018-04-18]

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och kommer då gälla hela EU i syfte att reglera hantering av personuppgifter och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

I maj 2016 antogs den nya dataskyddsförordningen som är en uppdatering av direktivet från 1995. Dataskyddsförordningen har en tydlig koppling i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) samt i EU:s stadga om grundläggande rättigheter. I alla tre fasthålls rätten till privatliv som direktivet berör genom att reglera hantering av personuppgifter och skydda rättigheterna. Även i Sveriges grundlag ingår rätten till personlig integritet i behandling av personuppgifter.

Med den nya dataskyddsförordningen ersätts den svenska personuppgiftslagen (PuL) och även om direktivet liknar PuL finns det flera delar där detaljerna om personuppgifter och regler för företag, myndigheter och organisationer skiljer sig.

Region Östergötland har sammanställt information gällande den nya dataskyddsförordningen i relation till de personuppgifter som Region Östergötland behandlar när du som privatperson har kontakt med regionen. Via länken nedan kan du ta del av den informationen och läsa mer om dina rättigheter när det gäller Region Östergötlands behandling av dina personuppgifter Du kan även kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud via länken om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

Läs mer om dataskyddsförordningen på EU-kommissionens hemsida här.

Läs Region Östergötlands kommunikation gällande dataskyddsförordningen och dina rättigheter i relation till de personuppgifter Region Östergötland behandlar här


Textansvarig:
Rasmus Bergander. Mejl: rasmus.bergander@regionostergotland.se