Region Östergötland

EU:s handelsavtal genererar tillväxt och sysselsättning, samt stödjer hållbar utveckling

[2018-11-14]

EU-kommissionen har i dagarna släppt sin andra årsrapport som visar att EU:s handelsavtal gynnar europeiska företag, arbetstagare och konsumenter genom att EU har förhandlat fram en bättre och ökad tillgång till utländska marknader. Totalt ger dagens handelsavtal tillgång till cirka 70 marknader utanför Europeiska Unionen.

Den andra årsrapporten visar att dagens handelsavtal är effektiva när det handlar om att avlägsna handelshinder samt främja standarder vad gäller arbets- och miljöskydd. Det visar sig även att de europeiska exportörerna kan göra ännu mer av de möjligheter som erbjuds genom dagens avtal.

Cecilia Malmström som är EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor menar att EU har investerat mycket i utvecklingen av världens största nätverk av handelsavtal, och att aktuell fakta och siffror visar att detta tillvägagångssätt ger resultat. Hon menar att dessa avtal bidrar till att stärka den europeiska ekonomin genom att göra det lättare att göra affärer i hela världen och samtidigt stödja sysselsättningen på hemmaplan. Enligt Malmström bidrar avtalen även till att främja respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt miljönormer, men också att kommissionen måste fortsätta att fokusera på uppföljningsarbetet så att gällande regler följs så att i sin tur företagen kan dra nytta av handelsavtalen.

Den senaste rapporten omfattar utvecklingen under 2017 och visar att handeln via EU:s befintliga avtal fortsätter att öka. Exempelvis ökade exporten förra året till Sydkorea med över 12 %, exporten till Colombia ökade med mer än 10 % och EU:s export till Kanada ökade med 7 %. De som gynnas mest av avtalen är EU:s livsmedelsproducenter som uppvisade stora exportökningar, till exempel ökade livsmedelsexporten till Ecuador med 34 %, Chile med 29 % och till Serbien med 23 %.

Pressmeddelandet går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75