Region Östergötland

EU:s expertgrupp mot desinformation har påbörjat sitt arbete

[2018-01-23]

På initiativ av EU-kommissionen har en expertgrupp mot desinformation och falska nyheter sammansatts. Nu har gruppen haft sitt första möte i arbetet för att ta fram en EU-strategi gällande åtgärder mot desinformation och falska nyheter.

I november 2017 släpptes nyheten om att en expertgrupp mot falska nyheter och desinformation skulle skapas. Från över 300 ansökningar har 39 experter noga valts ut för arbetet som ska mynna ut i en EU-strategi för åtgärder mot desinformation och falska nyheter. Arbetet handlar främst om att samla kunskap och inspel om de åtgärder som EU kan vidta i arbetet för att ge medborgare verktyg och bättre möjligheter att anpassa sig till utmaningarna som dagens digitala samhälle bär med sig. Exempelvis kommer man titta på hur falska nyheter uppfattas av medborgare, deras medvetenhet om desinformation online, och hur de betraktar medier. Även de åtgärder som redan tagits av online-plattformar, mediaföretag och organisationer i det civila samhället för att motverka spridningen av falska nyheter på nätet kommer tittas närmare på.

Syftet är att experterna ska undersöka framtida åtgärder för att stärka medborgarnas tillgång till tillförlitlig och verifierad information och förhindra spridning av disinformation på nätet. Resultatet från expertgruppens arbete kommer publiceras under våren, men exakt datum är inte bestämt. EU:s olika institutioner har under det senaste året uppmärksammat det hot mot medborgarna och demokratin som desinformation bär med sig och expertgruppen är en av de åtgärder som vidtagits.

Läs mer om expertgruppen mot desinformation och falska nyheter här: expertgruppen