Region Östergötland

EU och Japan ingår historiskt handelsavtal

[2018-08-08]

Den 17 juli undertecknade EU och Japan det största handelsavtal som EU förhandlat fram. Överenskommelsen innebär bland annat att 1 miljard i tullar kommer försvinna och att det öppna marknadsklimatet parterna emellan kommer möjliggöra företag på båda sidor att öka sin export och utvidga sin verksamhet.

Sedan 2013 har EU förhandlat med Japan om att ingå ett handelsavtal som ska stärka handeln partnerna emellan genom att ta bort hinder för handel och därmed skapa en mer öppen marknad. Den 17 juli undertecknades tillslut ett handelsavtal och med tanke på att avtalet sammanför ett handelsområde som omfattar mer än 600 miljoner människor blev avtalet det största som någonsin förhandlats fram av EU.

EU:s kommissionär med ansvar för handelsfrågor, Cecilia Malmström, har varit djupt engagerad i förhandlingarna och nu när avtalet undertecknats har hon uttryckt att EU och Japan sänder ut tydliga signaler om att två av världens största ekonomier fortfarande tror på öppen handel. Hon menar även att avtalet tydligt kommer ge stora ekonomiska fördelar genom mindre tullar, förenklade tullförfaranden och mindre ekonomiska hinder bakom gränserna. Nedan följer en sammanfattning av vad avtalet innebär:

• Japanska tullar avskaffas, bland annat på ostar och vin
• EU kommer kunna öka export av nötkött och bearbetat griskött genom mindre tullar
• Skydd av europeiska jordbruksprodukter, så kallade geografiska beteckningar införs både i EU och Japan
• Upphandlingsmarknader i 48 japanska städer garanteras för EU-företag
• Övergångsperioder för minskade tullar för fordon införs
• Öppnade tjänstemarknader för finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport
• Åtaganden för hållbar utveckling införs

EU-kommissionen har förtydligat vad avtalet kan innebär för respektive land i EU genom att presentera en interaktiv karta där städer och kommuner i EU kan läsa mer om deras export till Japan i nuläget och hur många arbetstillfällen handeln med Japan tillför. I Sveriges fall rör det sig om över 2500 företag som exporterar till Japan, över 15 000 arbetstillfällen som skapas och omkring 2 miljarder i omsättning genom handel med japan.

Avtalet ska nu godkännas av Europaparlamentet och Japans parlament, varefter det kan träda i kraft under våren 2019.

Läs mer om handelsavtalet med Japan här

Ta en titt på EU-kommissionens karta över EU-städer och kommuner som exporterar till Japan här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75