Region Östergötland

EU-kommissionen tillkännager ny plaststrategi

[2018-01-23]

Inom 12 år ska all plast i EU återvinnas och all export av plastavfall ska upphöra. Det är två av de mest prominenta förslagen som ingår i EU-kommissionens nya plaststrategi som tillkännagavs den 16 januari.

EU-kommissionen har uppmärksammat den skada på både människor och miljö som plastavfall medför och den ekonomiska förlust som dagens hantering av plast innebär. Nu annonserar de sin nya plaststrategi för att minska förbrukningen av plast för engångsbruk och användningen av mikroplaster, med målet att återvinna all plast år 2030.

Enligt kommissionens siffror generar Europas medborgare över 25 miljoner ton plast varje år och endast 30 % återvinns. Hanteringen sätter spår i miljön där 85 % av allt strandavfall är plast och stora mängder plast stör djurlivet i haven. Enligt förste vice ordförande Frans Timmermans kan dagens politik leda till att det kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Men plast påverkar även människor då mikroplaster når medborgares lungor via luften och finns i maten vi äter, trots att vi inte vet exakt hur det påverkar vår hälsa.

Denna utveckling vill kommissionen motverka genom den nya plaststrategin, som också är den enda strategin med hela Europa i fokus. Syftet är att skydda miljön från plast samtidigt som de nya åtgärderna gällande återvinning ska skapa tillväxt och innovation. Kommissionen menar att det finns mycket att vinna på återvinningen som kan motverka den förslut på 70 till 105 miljarder euro som slängd och oanvänd plast beräknas innebära. Idag bevaras cirka 5 % av värdet av all plastpaketering i ekonomin, resten förloras efter första användningen.

Kinas importstopp av plastavfall är också en viktig faktor i kommissionens förslag. Ungefär hälften av den plast som återvinns idag exporteras till Kina där återvinningen är mindre kostsam. När exporten blir omöjlig ökar pressen på EU att hantera plasten och därför innehåller strategin flera förslag på hur plast kan återvinnas inom Europa.

Förslaget ska nu behandlas av medlemsländerna och EU-parlamentet. Under tiden finns det ett samråd öppet till den 12 februari där privatpersoner och organisationer kan lämna sina synpunkter. Strategin beräknas vara klar under 2019.

Läs mer om Plaststrategin här: Plaststrategin 
Lämna dina synpunkter till samrådet här: Samrådet