Region Östergötland

EU-kommissionen publicerar utkast till utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien

[2018-02-28]

Den 28 februari publicerades utkastet till utträdesavtalet som ger rättslig form till de framsteg som gjorts under fas 1 i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Utkastet ger också förslag på text inför de återstående utträdesfrågorna och inkluderar de kompletterande förhandlingsdirektiv som antogs den 29 januari 2018.

Framstegen i den första förhandlingsetappen mellan EU och Storbritannien välkomnades av Europeiska rådet den 15 december 2017 och uppmaningar från rådets sida betonade att alla åtaganden som förkunnats bör omsättas till rättsliga bestämmelser så snabbt som möjligt. Genom det senaste utkastet till utträdesavtal som publicerades den 28 februari har dessa åtaganden fått rättslig form och det blir nu enklare att gå vidare med den andra förhandlingsetappen. Utkastet innehåller även förslag på hur de utträdesfrågor inom etapp 1 som inte förhandlats klart kan komma att se ut och inkluderar de kompletterande förhandlingsdirektiv som antogs den 29 januari 2018.

Utkastet har delat upp de olika åtagandena i sex delar: Inledande bestämmelser, medborgarrättigheter, andra utträdesfrågor gällande b.la varor släppta på marknaden före utträdesdagen, den ekonomiska uppgörelsen, övergångsbestämmelser, institutionella bestämmelser samt ett protokoll om Irland/Nordirland. Gällande Irland/Nordirland-frågan utesluts inte något alternativ för gränsfrågorna men det tredje alternativet som ska undvika en hård gräns på Irland konkretiseras i utkastet och beskrivs som en nödlösning om inga enigheter kring de andra alternativen går att uppnå.

Att utkastet publiceras redan nu beror på tidsaspekten som möjliggör för EU-länderna och Europarlamentet att samråda och därefter förhandla med Storbritannien. Innan Storbritanniens utträde krävs det utträdesavtalet ratificeras och godkänns vilket kräver förhandlingar som också kan kräva mycket tid.

Vad händer nu?

Europaparlamentets Brexitstyrgrupp samt rådet kommer få ta del av utkastet och diskutera det innan det skickas till Storbritannien för förhandlingar. Kompletterande riktlinjer förväntas också tas gällande framtida förbindelser den 22-23 mars på mötet mellan Storbritannien och EU-förhandlarna.

Storbritannien kommer lämna EU den 30 mars 2019.

Läs pressmeddelandet om utkastet om utträdesavtalet här.

Läs hela utkastet om utträdesavtalet här.