Region Östergötland

EU-kommissionen presenterar sin strategi för ett klimatneutralt Europa år 2050

[2018-12-05]

Under förra veckan presenterade Europakommissionen sin strategi gällande ett klimatneutralt Europa, år 2050. Visionen är att Europa ska en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till år 2050 – ”En ren jord åt alla”.

Strategin visar hur Europa kan leda utvecklingen, mot en hållbar utveckling genom investeringar gällande bland annat tekniska lösningar, satsa på medborgarnas egenmakt, anpassa verksamheter inom centrala områden som industripolitik, finans och forskning, men samtidigt säkerställa en social rättvisa och en rättvis omställning. Strategin är en del av arbetet i att Europa ska bli världens första större ekonomi som är klimatneutral till år 2050. Arias Cañete som är EU-kommissionär med ansvar för energi och klimatåtgärder menar att strategin är nödvändigt om vi ska klara de långsiktiga temperaturmålen från Parisavtalet.

EU-kommissionen presenterar i sin strategi sju strategiska områden som är i behov av gemensamma åtgärder, vilket är följande; energieffektivitet, användning av förnybar energi, ren och uppkopplad mobilitet, konkurrenskraftigt näringsliv och cirkulär ekonomi, infrastruktur och sammanlänkningar, bioekonomi och naturliga koldioxidsänkor, och till sist ingång och lagring av koldioxid för att hantera återstående utsläpp.

EU-kommissionen har nu bjudit in EU-parlamentet, Europeiska sociala och ekonomiska kommittén, Regionkommittén samt Europeiska rådet att se över strategin och förslaget, för att sedan komma med yttranden. Därefter väntas EU:s regeringschefer samt berörda ministrar diskutera och komma med konstruktiva politiska förslag till strategin inför EU-toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019. Strategin är en uppmaning till nationella parlament, det europeiska näringslivet, NGO:s, kommuner och regioner samt medborgare för att se till att EU kommer att förbli ledande i arbetet för en hållbar utveckling och en ren planet för alla år 2050.

Mer information om strategin går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75