Region Östergötland

EU-kommissionen presenterar sin handlingsplan för utvecklingen av artificiell intelligens i EU

[2018-12-18]

EU-kommissionen presenterade tidigare i december sin handlingsplan för utvecklingen av artificiell intelligens (AI) i EU. Handlingsplanen fokuserar på att bland annat förbättra samordning för att öka investeringarna i utvecklingen av AI. Till år 2020 är målet att minst 20 miljarder euro från offentliga och privata investeringar ska gå till forskning och innovation inom artificiell intelligens.

Genom artificiell intelligens kan enklare uppgifter automatiseras, och områden som kan komma att utveckla AI kan exempelvis vara inom bilindustrin, sjukvård, utbildning och klimatsmart energi. Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med medlemsländerna, och i den fastslås att AI kan förbättra människors liv och vara mycket fördelaktigt för samhället och ekonomin i sig, då den kan generera bättre sjukvård, effektivare administration, säkrare transport och en mer konkurrenskraftigt energi och hållbart jordbruk.

Handlingsplanen togs fram delvis på grund av att investeringsnivåerna inom AI ansågs vara alldeles för små och utspridda. Som tidigare nämnt är det ett stort fokus i handlingsplanen gällande ökade investeringar genom partnerskap för att i sin tur konkurrera med bland annat USA och Kina gällande utvecklingen av AI. Som ett led i detta kommer kommissionen att investera i utvecklingen av AI, för att på så sätt även stimulera privata investeringar. I handlingsplanen lägger kommissionen fram flera åtgärder, som exempelvis att alla medlemsländer ska ta fram nationella AI-strategier under 2019, en uppstartsfond för uppstartsföretag och innovatörer inom AI ska inrättas och ett nytt europeiskt offentligt-privat partnerskap inom AI ska startas.

Kommissionen avser att de totala investeringarna år 2020 för forskning och innovation inom artificiell intelligens kommer uppgå till 20 miljarder euro, vilket är en ökning med 70 % gällande tidsperioden 2014-2017.

Mer information om handlingsplanen går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75