Region Östergötland

EU-kommissionen lanserar utbildningspaket

[2018-01-23]

Som en uppföljning på det sociala toppmötet i Göteborg i november där den sociala pelaren inrättades lanserar kommissionen ett utbildningspaket för livslångt lärande, mer digital kompetens och EU-kunskap. Utbildningspaketet består främst av rekommendationer till medlemsländerna som ska höja utbildningens roll i framtidens EU.

På det sociala toppmötet i Göteborg blev det tydligt att den sociala aspekten av EU-samarbetet hamnat högre upp på EU:s agenda. Ett resultat av denna utveckling är det utbildningspaket som kommissionen lanserade den 18 januari. Paketet innehåller tre nya förslag som kan hjälpa medlemsländerna att utveckla sina utbildningssystem:

• Rekommendationer om hur EU:s medlemsstater kan förbättra det som kallas livslångt lärande. Tanken med livslångt lärande är att nödvändiga nyckelkompetenser som identifierats som viktiga på EU:s arbetsmarknad ska få större fokus i utbildningen. Särskilt fokus läggs på att främja företagande och innovationsorienterade tankesätt för att gynna personlig utveckling, kreativitet och initiativförmågan. Dessutom rekommenderar kommissionen åtgärder för att främja kompetens inom vetenskap, teknologi, teknik och matematik och insatser för att motivera fler unga att arbeta inom dessa områden.

• En handlingsplan för att stärka IT-kunskaperna hos EU:s befolkning. Enligt kommissionen väntas nio av tio jobb i framtiden kräva digitala färdigheter och planen beskriver därför hur EU kan hjälpa medlemsländerna i hur utbildning om digital teknik och kompetens ska förbättras. För att stödja dessa mål kommer kommissionen att vidta åtgärder för att öka utbyten mellan skolor, särskilt genom det framgångsrika e-twinning nätverket och Erasmus + programmet.

• Rekommendationer om hur mer utbildning om EU, gemensamma värderingar inom EU och kunskap om medlemsländerna ska utvecklas. Framförallt ska utbildningen stärka den sociala sammanhållningen inom EU och bekämpa uppkomsten av populism, främlingsfientlighet, nationalism och spridning av falska nyheter.

På det toppmötet i Göteborg fastslogs det att EU:s sociala initiativ syftar till att minska socioekonomiska ojämlikheter samtidigt som konkurrenskraften upprätthålls för att bygga ett mer förenat, starkare och demokratiskt Europa. Detta är också syftet med utbildningspaketet som inte har några bindande lagstiftningsförslag vilka medlemsländerna måste följa. Paketet är istället rekommendationer och uppmaningar till medlemsländerna som EU tror kan utveckla och stärka EU:s socialpolitiska utveckling, samanhållning och demokratiska värden.

Läs mer om utbildningspaketet här: EU-kommissionens utbildningspaket