Region Östergötland

EU-kommissionen har släppt 2019 års arbetsprogram

[2018-10-31]

EU-kommissionen släppte under tisdagen (23 oktober) 2019 års arbetsprogram. I programmet går det att läsa de nya och prioriterade initiativen för nästkommande år. EU-kommissionens främsta prioritet är att uppfylla de redan avlagda löftena och förbereda för framtiden – vilket kan ses genom att arbetsprogrammet sätter press på de lagstiftande institutionerna inom EU – parlamentet och ministerrådet.

Detta är det femte och sista arbetsprogrammet för den nuvarande kommissionen. Detta program innehåller endast 15 nya initiativ – vilket är den lägsta siffran under Junckers mandatperiod, och kan sättas i relation till Barroso-kommissionens 100 initiativ som presenterades 2014. Det nya arbetsprogrammet kretsar kring tre tydliga prioriteringar för 2019:

- Nå snabba överenskommelser på lagstiftningsförslag som redan har presenterats för att leverera på kommissionens övergripande prioriteringar.
- Anta ett begränsat antal nya initiativ för att möta stora utmaningar.
- Presentera flera initiativ med framtidsperspektiv för en Europeisk Union utan Storbritannien och återupprättandet av ett starkt, enat samt suveränt Europa.

Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande kommenterade vikten av programmets mål , att uppnå de resultat som utlovats. Han fortsatte sedan att säga "medborgarna bryr sig inte om förslag, de bryr sig om lagar som ger dem rättigheter. Vi kan inte ge ett bättre meddelande till våra väljare som går till valurnorna nästa år än att visa att EU levererar konkreta och påtagliga resultat till dem". EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmerman fortsatte i samma anda och menar att de förslag som behövs för att möta EU:s behov och utmaningar redan är lagda och att det snarare handlar om att sätta dessa i praktiken. Detta för att kunna skapa ett bättre och rättvisare EU för att det ska bli ett mer hållbarare EU för de 27 medlemsstaterna.

De initiativ som kommissionen kommer att lägga fram under 2019 handlar bland annat om att EU:s medlemsländer oftare bör rösta med kvalificerad majoritet inom exempelvis klimat, social och viss skattepolitik där länderna idag strävar efter att ta beslut med enhällighet, något som inte krävs enligt fördraget.

EU-kommissionen kommer lägga fram en samordnad plan för skapandet av utveckling av artificiell intelligens, framtagandet av en handlingsplan om desinformation, rekommendationer om att inrätta europeiska elektroniska patientjournaler samt lägga fram en långsiktig strategi för att fullborda energiunionen samt minska utsläppen av växthusgaser.

Mer information och programmet finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75