Region Östergötland

Dom i förvaltningsrätten försenar nytt avtal i Motala

[2018-04-25]

Upphandlingen av ortopedi och kirurgi vid Lasarettet i Motala riskerar att dra ut på tiden sedan en rättslig prövning av tilldelningsbeslutet skett. Region Östergötland överklagar nu en dom som meddelats av förvaltningsrätten till kammarrätten.

Bilden visar Lasarettet i Motala

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland fattade den 30 januari tilldelningsbeslut i upphandlingen av ortopedi och kirurgi vid Lasarettet i Motala. Det nya avtalet skulle träda i kraft den 1 oktober i år, då det nuvarande avtalet med Aleris Specialistvård Motala AB löper ut.

Capio Movement AB hade lagt det mest fördelaktiga anbudet både avseende kvalitet och pris och har tilldelats uppdraget. Detta beslut överprövade Aleris till förvaltningsrätten, som meddelade sin dom för en vecka sedan. Förvaltningsrätten går i sin dom på Aleris linje. Region Östergötland har nu överklagat domen till kammarrätten.

"Väljer att överklaga"

– Domen är överraskande, då vi hade förväntat oss att förvaltningsrätten skulle komma fram till en annan slutsats. Eftersom vi anser att utvärderingen av anbuden genomförts på ett korrekt sätt väljer vi från Region Östergötlands sida nu att överklaga domen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Det nya avtalet kommer med största sannolikhet inte att vara på plats till den 1 oktober.

– Vårt främsta fokus är nu att se till att vi kan fortsätta att utan avbrott bedriva kirurgisk och ortopedisk vård i Motala fram till dess att ett nytt avtal är på plats.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88 / 070-293 13 34