Region Östergötland

Direktivet om nya betalningssystem i EU träder i kraft

[2018-01-24]

Den 13 januari träder det reviderade betalningsdirektivet (PSD2) i kraft. Genom direktivet kommer medborgare i att dra fördelar av billigare, säkrare och mer innovativa typer av elektroniska betalningssystem.

Betalningsdirektivet (PSD2) börjar gälla den 13 januari 2018 och syftar till att modernisera Europas betalningsmetoder för att gynna både konsumenter och företag. Genom nya regler ska EU hålla takten med den ständigt föränderliga och moderna marknaden som finns idag. Tanken är att det framförallt ska bli av billigare, säkrare och mer innovativa typer av elektroniska betalningssystem. De nya reglerna kommer:

• Förbjuda tilläggsavgifter i form av extra betalningar som tillkommer vid köp med kredit eller bankkort, både online och i butik.
• Öppna den Europeiska betalningsmarknaden för företag som erbjuder betalningsservice, genom att ge företagen tillgång till information om betalningskontot.
• Introducera strikta säkerhetskrav för elektroniska betalningar och för konsumenters finansiella information.
• Introducera konsumenträttigheter inom flera områden. Dessa ska inkludera ett minskat ansvar för icke-godkända betalningar och införandet av en ovillkorlig ("ingen fråga behövs -metod") gällande återbetalningsrätt för direktdebiteringar i euro.

Dessa regler gäller från och med den 13 januari 2018 genom bestämmelser som medlemsstaterna har infört i sina nationella lagar i enlighet med EU-lagstiftningen. Kommissionen är oroad över att många medlemsstater ännu inte har införlivat direktivet och uppmanar dem att göra det så snabbt som möjligt.

Läs mer om Direktivet här: Betalningsdirektivet