Region Östergötland

Digitalt beslutsstöd hjälper både läkare och patient

[2018-07-04]

Magnus Janzon i Almedalen

Tekniska system kan underlätta för läkare att fatta rätt beslut på kort tid och ge mer tid för patienten. Det tryckte Magnus Janzon, docent och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US), på under två seminarier i Almedalen i dag.

"Vården har mängder av data – varför används den inte?" var rubriken på det seminarium där Magnus Janzon talade om det beslutsstöd till journalsystemet Cosmic som forskare vid kardiologiska kliniken på US och primärvården har utvecklat tillsammans med Cambio Healthcare Systems. När en läkare öppnar patientjournalen för en patient med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke visas en dialogruta om patienten inte ordinerats blodförtunnande medel. Beslutsstödet räknar också ut patientens risk att drabbas av stroke.

– Att behandla patienterna med blodförtunnande medel minskar risken för stroke med 70 procent, men många patienter får inte behandlingen. Med det enkla beslutsstödet får läkaren hjälp att fatta rätt beslut på kort tid och det ger också läkaren mer tid för patienten, säger Magnus Janzon.

Lysande resultat

Beslutsstödet har testats i en studie på samtliga 43 vårdcentraler i Region Östergötland. Hälften av vårdcentralerna fick tillgång till beslutsstödet. På de vårdcentralerna ökade antalet patienter som fick blodförtunnande läkemedel signifikant jämfört med vårdcentralerna som inte hade beslutsstödet.

– Det är lysande resultat som i mars publicerades i den välrenommerade tidskriften PLOS Medicine. Jag ser att vi kan använda beslutsstöd inom många andra områden också och vi håller nu på att utveckla ett för patienter med höga kolesterolvärden, säger Magnus Janzon.

Samverkan viktigt

Beslutsstödet stod också i fokus när han medverkade under en paneldiskussion i ett seminarium med titeln "Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet". Där lyfte Magnus Janzon bland annat fram vikten av samverkan mellan leverantörer av digitala lösningar och de som sedan ska arbeta med dem.

– Professionen måste få delta i utvecklingsarbetet. En anledning till att vi lyckats så bra i Region Östergötland är att både slutenvården och primärvården varit med i utvecklingen av beslutsstödet.

Läs mer om beslutsstödet > > >

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29