Region Östergötland

Digitalisering lyfts under Funka för livet

Bilden visar besökare på mässa.

[2018-01-25]

Digitaliseringen av vården kan bidra till ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Under rikskonventet Funka för Livet i Linköping den 8-9 februari ska Lotta Saleteg, e-hälsostrateg, och Joakim Ekberg, folkhälsovetare, föreläsa om digitalisering och tillgänglighet.

Bilden visar Lotta Saleteg Falk och Joakim Ekberg.

Funka för livet är ett rikskonvent om tillgänglighet som arrangeras i Linköping den 8 och 9 februari. Konventet vänder sig till anställda i landsting, regioner och kommuner, men även till representanter för funktionsrättsorganisationer, tillgänglighetskonsulenter och andra som arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta. Under två dagar bjuds ett digert program med föreläsningar om tillgänglighet inom en rad olika områden. Parallellt arrangeras en mässa som är en mötesplats om funktionsnedsättning för profession, anhöriga och funktionsnedsatta.

Regionens mässmonter

Region Östergötland är medarrangör och på plats med en mässmonter. Den kommer att innehålla tre olika områden. E-hälsotjänster, Tillgänglig natur med fokus på Östgötaleden och den digitala karta som finns att ladda ned som app, och patientnämnden, där ordförande Inga Arnell Lindgren finns på plats och informerar om patientnämndens arbete.

För regionens del är digitalisering ett viktigt område, bland annat när det gäller tillgänglighet. Regionens e-hälsostrateg Lotta Saleteg Falk ska hålla i ett föredrag om digitalisering tillsammans med folkhälsovetaren Joakim Ekberg.

– Digitaliseringen innebär andra och nya möjligheter för olika behovsgrupper att få tillgång till hälso- och sjukvården, säger Lotta Saleteg Falk. Fler sätt än de traditionella. Vi kommer att ge exempel på e-tjänster som kan underlätta och även prata om digitala möten som uppföljningsbesök på video till exempel.

Alternativa mötesformer

– Många kan ha svårt att ta sig till hälso- och sjukvården av olika skäl, det kan vara en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. För dem tror vi att digitaliseringen kan betyda väldigt mycket. När det inte är nödvändigt att mötas på sjukhus eller vårdcentral är det viktigt att tänka på alternativa mötesformer för individen.

Region Östergötland deltar också med en monter i mässdelen av Funka för livet. Där ska Lotta Saleteg Falk och Joakim Ekberg visa lite mer av vad som är på gång på digitaliseringsområdet.

– Vi vill vara där för att kunna prata med besökarna om hur de ser på e-hälsa och digitalisering. Det är en möjlighet till fortsatt dialog med en viktig grupp i vården.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28